Kommunal
Lenita Granlund. Foto: Kommunal

Parterna överens om assistansavtal

|Kommunal och Vårdföretagarna har enats om ett kollektivavtal för personliga assistenter. Avtalet är treårigt och ger löneökningar enligt märket – dessutom har Kommunal fått igenom flera villkorsförbättringar.

 Vid lunchtid på torsdagen meddelade medlarna att Kommunal och Vårdföretagarna stod för långt från varandra för att de skulle kunna lämna ett bud i förhandlingarna om ett nytt avtal för privatanställda personliga assistenter. Då satte sig parterna ner tillsammans och fortsatte samtalen, och på torsdagskvällen, kvällen innan konflikten skulle brutit ut, blev avtalet klart. Avtalet är treårigt och ger löneökningar enligt märket.

Lönerna höjs 2017 med 535 kronor, andra året med 548 och sista året med 559. Totalt landar löneökningarna under de tre åren på 1642 kronor.

– Även lägstalöner och ersättningar höjs enligt märket, och det inkluderar då en låglönesatsning. Dessutom är flera villkorsförbättringar som vi förhandlat om i många år nu på plats, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund till KA.

Villkorsförbättringarna rör sig om regler för de så kallade all inclusive-avtalen, där ersättningar har bakats in i den totala lönen. Nu måste de i stället redovisas specifikt och det måste framgå hur de har ersatts. Dessutom förstärks anställningsskyddet för de personliga assistenterna, enligt Lenita Granlund. I dag är uppsägningstiden 14 dagar, men Kommunal och Vårdföretagarna har kommit överens om att företaget först måste se över om det finns möjligheter att omplacera den anställde till andra delar i företaget.

En annan nyhet är att en partsgemensam arbetsgrupp tillsätts för att se över hur månadslön kan införas från och med 2019.

– Vi är såklart nöjda att vi har kunnat flytta fram positionerna vad gäller villkorsförbättringar, säger Lenita Granlund.

En eftergift för Kommunal är att den nya lönen från 2017 räknas först från den 1 oktober i år, trots att avtalet gick ut 30 juni.

Nu har det blivit strid om märket två år i rad på grund av att Vårdföretagarna inte anser att assistansersättningen höjs tillräckligt. Ni håller ju med om det, är det inte dags att ni gör gemensam sak med dem och ökar trycket på regeringen?

 Det är helt rätt som du säger och det finns fortfarande jättemycket att förbättra i villkoren. Vi har därför också kommit överens om att påbörja ett partsgemensamt arbete för att påverka de externa förutsättningarna för en personlig assistans av hög kvalitet. Den partsgemensamma gruppen ska se till att verka för ett bättre ersättningssystem och för att branschen ska bli mer seriös, säger Lenita Granlund.

Vårdföretagarna skriver i ett pressmeddelande att Kommunal i dag sa upp avtalet med avsikt att inte teckna ett nytt och att de därför kände sig tvingade att skriva på. 

– Vi hade inte mycket till val, när Kommunal var redo att låta sina medlemmar hamna utan de skydd och rättigheter som kommer med kollektivavtal. Jag är väldigt förvånad, normalt brukar facken kräva kollektivavtal för sina medlemmar, inte avskaffa dem, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör i Vårdföretagarna, i ett pressmeddelande.

Avtalet är uppsägningsbart, vilket är viktigt för Vårdföretagarna.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Svar till Leif Forsell. Kollektivavtalet är till för assistenterna. Att ge assistenterna bra villkor är inte att ge brukarna dåliga. Kollektivavtalet skall utformas så att det ger samma villkor för alla assistenter oavsett vem som är arbetsgivare. De assistenter som jobbar inom kommun har uppsägningstider enligt LAS och det funkar bra där. Jag påstår inte att brukaren skall tvingas ha en assistent den inte trivs med under uppsägningstiden (vare sig den är 14 dagar eller 6 månader). Det blir upp till assistansanordnaren att antingen hitta annat lämpligt arbete under uppsägningstiden.

Inlägget från Krister Maltby visar på en bristande kunskap och insikt i brukarens situation och varför uppsägningstiden sattes till 14 dagar. Det finns en anledning till denna utformning som inte kan jämföras med "ett vanligt" anställningsförhållande. Ett arbetsförhållande där brukare och assistent står varandra nära och där brukaren är beroende av att det fungerar bra på alla plan är det av yttersta vikt att brukaren har möjligheten att på kortare tid skilja assistenten från sin anställning. Hur skulle du känna det att låta någon sköta exempelvis din intima hygien som du inte känner förtroende för, att denna person finns med i olika sammanhang som är viktigt för ditt välbefinnande om du inte längre har förtroende för denna personen eller trivs tillsammans med denne. Din kommentar om kollektivavtalet visar också på en bristande insikt och kunskap om vad kollektivavtalet innehåller. Slutligen, ett avtal mellan två parter innebär ett givande och tagande. Ett gott råd, nästa gång du lämnar dina kommentarer så försök att se det från båda parters situation. En dag kanske du själv är brukare och behöver en personlig assistent.

Vårdföretagarnas Inga-kari Fryklund uttrycker förvåning att Kommunal kunde tänka sig att inte teckna nytt avtal. Hon förstår inte varför Kommunal skulle låta sina medlemmar vara utan det "skydd" som ett kollektivavtal innebär. Jag vill nog hävda att det kollektivavtal som Kommunal har med Vårdföretagarna inte är mycket till skydd för de personliga assistenterna. Däremot är avtalet ett bra skydd för Vårdföretagarna. Utan kollektivavtal hade de nämligen tvingats följa LAS. Då hade evighetslånga timanställningar varit ett minne blott och uppsägningstiderna hade för många assistenter varit enligt LAS, dvs 1 - 6 månader istället för som idag 14 dagar.

Desto fortare skitavtalet som kallas bransch G upphör att existera desto bättre. Det kollektivavtalet är en skam för allt vad arbetarrörelse innebär och ger arbetsgivarna ett större skydd än det ger arbetstagarna...

Gamla avtalet gick väl ut 30 juni, inte 30 april?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-09-28. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.