Somar Al Naher är frilansskribent.
Somar Al Naher är frilansskribent.

Pensionen ett hån mot arbetare

|De kvinnor och män som arbetar inom låglöneyrken får ju det här landet att fungera, skriver Somar Al Naher.

Få saker är så upprörande som pensionen. Var femte pensionär riskerar att hamna i fattigdom. 355 000 svenska pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns. Det handlar om dem som tvingas klara sig på mindre än 11 000 kronor per månad. Av de 355 000 pensionärerna är 253 000 kvinnor och 102 000 män.

Vi talar alltså om pensionärer som har arbetat ett helt yrkesliv. En del får så lite som 4 847 kronor efter skatt. En av dem är en man som i en insändare kallar sig för ”fattigpensionären”. På insändarsidan i tidningen Norrländska Socialdemokraten beskriver han sorgen i att tvingas leva på så låg pension och han undrar hur det kunde bli så här illa.

När jag läser hans inlägg får jag en klump i magen för på en rad skriver han: ”Visserligen har jag haft låglönejobb hela livet och det har naturligtvis inte funnits utrymme för eget sparande.” Men ingen ska behöva ursäkta sig.
Ärligt talat, de kvinnor och män som arbetar inom låglöneyrken får ju det här landet att fungera. Det går en halv miljon barn i förskolan i Sverige i dag. Tänk om förskolepersonalen lade ner sitt arbete och föräldrarna tvingades vara hemma i stället för på jobbet, vilken kalabalik det skulle bli på arbetsmarknaden. Nej, tacka gudarna för att det finns folk som arbetar med att ta hand om våra yngsta och äldsta medborgare. Tacka gudarna för att det finns folk som städar, kör buss och lagar maten. Utan dem skulle inte vårt samhälle fungera. Men det är skamligt att vi har ett pensionssystem som ger låga pensioner. Det är något som inte stämmer när det inte ens lönar sig att arbeta ett helt yrkesliv.

En del kvinnor har stannat hemma en längre tid med barnen, kanske för att samhället förr sa åt dem att göra det, kanske för att barnomsorgen inte var tillräckligt utbyggd. Eller så har en del kvinnor velat vara hemma för att det har varit det som funkat bäst för dem. Oavsett vilket så kan vi inte ha ett pensionssystem som straffar kvinnorna på ålderns höst.

Ett arbetsliv är dessutom komplext, en del av oss blir sjuka, andra orkar inte arbeta heltid och ha barn samtidigt. En del har tvingats fly hit i vuxen ålder och hinner inte få ihop en dräglig pension. Det hinner hända mycket under ett liv.

Visst, det nuvarande pensionssystemet var tänkt att gynna arbetare mer än det gamla systemet. Men med facit i hand kan man inte säga något annat än att dagens pensionssystem är ett hån mot arbetare och pensionärer.

 

PS: Januari betyder att vi nu går mot ljusare tider.

Detta är en krönika. Det betyder att åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentarer

Enligt en kartläggning från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle har det blivit vanligare att nyblivna pensionärer tar ut tjänstepensionen på kort tid i stället för livsvarigt. Men kartläggningen saknar ett klart fokus på den uppenbara orsaken, nämligen att den allmänna pensionen blivit så urholkad att många inte kan leva på den.

I stället försöker rapporten, ”Utbetalningstider i tjänstepensionssystemet”, skuldbelägga fattigpensionärerna själva för de korta uttagen. Detta med den absurda teorin att fattigpensionärer kallt beräknande tar ut all sin tjänstepension under kort tid endast med baktanken att därefter bli ännu fattigare så att de blir berättigade till bostadstillägg.
Bara någon som aldrig har varit i närheten av fattigdom kan tänka ut ett sådant vilt scenario.
De korta uttagen av tjänstepension är inte ett tecken på att fattiga pensionärer vill ”lura” staten genom att bli ännu fattigare. Det är ett tecken på att det allmänna pensionssystemet inte kan lyfta dem från fattigdom.
Redan för ett tiotal år sedan konstaterade en utredning från AMF att de som tog ut tjänstepension under kort tid i snitt dog snabbare än de som valde livslång utbetalning. Skälet är uppenbart. Låginkomsttagare var redan då till stor del tvungna att dryga ut den allmänna pensionen med tjänstepension under kort tid för att kunna leva ett anständigt liv.

Att låginkomsttagare dessutom har kortare livslängd än höginkomsttagare skapar detta samband. Lika lite som att dessa lågavlönade tog ut pengarna snabbt och sedan gick och dog bara för att ”lura” försäkringsbolagen så är dagens korta uttag inte kopplat till bostadstillägg utan till livssituation.

Så här ser framtiden ut för alla dagens pensionärer.
Om ingenting görs av makteliten och beslutsfattare. Sedan får man inte glömma våra företrädare som inte gör något. Man är ju såååå nöjd. Med sina egna pensionsavtal, ja. Men medlemmarnas då?
I dag når många blivande pensionärer inte upp till mer än dryga 50 procent av inkomsten. Har du sedan en arbetsskada så får du kanske inte ens det du har rätt till.

När det allmänna pensionssystemet nu slår igenom fullt ut kommer många låginkomsttagare, främst lågavlönade som tidvis jobbat deltid, att på sin pensionsdag mötas av insikten att hela deras arbetsliv inte varit värt någonting alls för pensionen.
Den pension de får orkar inte ens över miniminivån för garantipension.
De kunde alltså ha stannat hemma hela livet och ändå fått lika stor, eller lika liten, pension.
Det visar att den allmänna pensionen måste förbättras.
Men glöm allt tal om okynnesfattiga pensionärer. De finns inte.

Det är väl nu dags att sätta ner dojjan och kräva att sossarna river upp fattigdomsavtalet med alliansen så de går att försörja sig på sin pension. Gör något som ni får goodwill av hos era medlemmar och stora delar av det svenska folket.

Det är mycket enkelt att åtgärda de s k låga pensionerna.
Eftersom pensioner egentligen är skattade pengar som är intjänade sedan tidigare behöver inte skatt erläggas igen.
Om ändå skatt skall erläggas kan t ex ett tak sättas på 20.000 kr. D v s den som har max 20.000 kr brutto i pension får ut hela den summan.
Den som har > 20.000 kr i pension erlägger skatt på den summa som överskrider 20.000 kr !
Detta bör klubbas snarast ! Det är pinsamt att en svensk kvinna eller man inte skall kunna leva ett normalt liv efter ett helt långt yrkesliv !

Forjävligt att få så lite ut i pension
13627 efter skatt 9539
Har betalt skatt en gang på detta belopp .

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-02-13. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.