Prenumerera

Kommunalarbetaren utkommer med 20 nummer per år. En helårsprenumeration kostar 450 kronor (inklusive moms).

Enstaka exemplar av Kommunalarbetaren: tidningen gratis – du betalar porto.

Vill du prenumerera eller beställa enstaka nummer av Kommunalarbetaren, kontakta Agneta Hübenette: 08- 725 52 64, [email protected].