Regeringen förlorade om demensvården

|Demensvården kan komma att få bestämmelser om hur mycket personal som ska finnas. Regeringspartierna är emot det, men de rödgröna och SD fick majoritet för sin linje i socialutskottet.

– När jag är ute och besöker äldreboenden får jag ett önskemål från personalen som kommer långt före högre lön, och det är att man skulle behöva vara mer personal, säger vänsterpartisten Eva Olofsson, ledamot i socialutskottet.
Eva Olofsson föreslog i en motion att det ska finnas riktlinjer för bemanning vid demensboenden. Hon tycker att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att föra in detta i sina riktlinjer för demensvården.

Hennes motion fick alltså majoritet i socialutskottet, eftersom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och även Sverigedemokraterna ställde sig bakom den. Sverigedemokraten Per Ramhorn hade också skrivit en motion med samma innebörd.
– Vi har ju inget samarbete med SD. Men när vi har bra förslag drar vi inte tillbaka dem för att SD i enskilda sakfrågor lägger ett liknande förslag, säger Eva Olofsson.

De fyra regeringspartierna reserverade sig emot beslutet. De anser att det är omöjligt att fastställa en nivå för hela landet. Kommunerna måste besluta själva utifrån lokala förhållanden.
Men Eva Olofsson tror inte att det fungerar att lägga ansvaret på kommunerna. Hon tycker att Socialstyrelsens inspektioner av äldreboenden under hösten har visat att det finns alldeles för lite personal på landets äldreboenden.
– Naturligtvis måste kommunerna ha mer resurser, säger Eva Olofsson.
Kommunal är också för regler om bemanning i omsorgen av personer med demens.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Framför allt behövs det många flera demensplatser
De dementa som finns på tillfälliga korttidsboenden
har mycket dåligt. De går ut i snön,så vi får leta efter dem,går in på de svårt sjukas rum ,är aggressiva och oroliga. inte undra på i denna miljö De döende får vi låsa in för att dementa pers. inte kan komma in till dem och störa dem och kissa på deras golv mm. Detta kallar jag missförhållanden och det borde anmälas

Det känns som en akut åtgärd. Synd att inte Socialdemokraterna har skrivit denna motion. Det är viktigt att ta hänsyn till massor av saker om det ska tas fram en riktlinje. Förutsättningarna är så olika ute på de olika boendena, och det vet vi som jobbar inom äldreomsorgen i Örebro att tar man fram en kvot på personal så får vi inget mer än det som framgår och jag tror att det ser lika ut runt om i Sverige.
Det som känns fruktansvärt är att personalen/våra medlemmar är så frustrerade att de kan avstå löneförhöjningar för att få mer personal. Jag hoppas att detta inte kommer att bli verklighet, utan att vi fortsätter att driva vårdpersonalens löner. Det är ingen i Sverige som ska behöva avstå en löneförhöjning för att få en dräglig arbetsmiljö. Tack för ordet.

Detta har vi väntat på länge, speciellt vi som tjänstgör nattskift. Efter mer än 30 år, ensam på natten med 20 vårdtagare, många tunga och multisjuka, har jag nu både diskbråck och trasiga knän. Jag vet att jag delar min situation med många nattpersonal i vårt avlånga land. Jag hoppas jag håller till dess jag fyller 67 år, att ha råd att gå i pension tidigare än så, är inte att räkna med som kommunanställd. Något måste göras för att kommunen ska bli den attraktiva arbetsgivare den vill vara. Något måste göras för att kommunen ska kunna fylla tjänsterna när vi gamla slavarbetare lämnar skeppet.

Samarbete eller ej, huvudsaken att detta beslut blir bra för de dementa och personalen inom vården.
Grattis till ett beslut som förmodligen hela svenska follket står upp för.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2011-01-04 15:59