Riskerar jag att mista min SGI?

|Jag är undersköterska, anställd i kommunen och har varit sjukskriven i olika omgångar i mer än 365 dagar. Försäkringskassan nekar mig nu sjukpenning. Jag har begärt omprövning och lämnat ett nytt läkarintyg som komplettering, enligt vilket min diagnos är sämre. För att skydda min sjukpenninggrundande inkomst, SGI:n, frågade jag Arbetsförmedlingen om jag kunde anmäla mig som aktiv arbetssökande om jag får indragen sjukpenning. Arbetsförmedlingen sade nej och menade att man måste vara arbetslös utan anställning för att få bli inskriven och få hjälp.
Gjorde jag och Arbetsförmedlingen rätt? Vad ska jag säga till Arbetsförmedlingen? Jag är ju för sjuk för att jobba. Och kan jag få a-kassa medan jag begär omprövning av min sjukpenning?
/Mellan stolarna

SVAR: Får du inte längre sjukpenning och inte kan återgå i arbete bör du anmäla dig på Arbetsförmedlingen för att inte förlora din SGI. Blir man av med den kan man inte få sjukpenning framöver, inte ens om man drabbas av en ny och värre sjukdom. Utan SGI är man alltså inte längre försäkrad för sjukdom. Du bör anmäla dig redan när Försäkringskassan skickar brev om att de överväger att dra in sjukpenningen. Fast människor ofta kommer till Arbetsförmedlingen efter att ha blivit av med sin sjukpenning verkar det inte finnas några bra rutiner för detta. I ditt fall har man inte haft fog för att neka dig inskrivning. Alla har rätt att vara inskrivna, oavsett om man har en anställning eller inte, är frisk eller sjuk. Men det kan uppstå problem om du fortfarande är sjukskriven med läkarintyg och hävdar att du är sjuk och saknar arbetsförmåga medan du söker arbete och är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

För att skydda SGI:n måste man vara aktivt arbetssökande, men man ska också  hamna i rätt ”sökandekategori”. Många medlemmar har kontaktat Arbetsförmedlingen och förklarat att de är sjuka, varpå de sedan ovetande satts i kategorin ”arbetssökande med förhinder”. Enligt förmedlingen kan man då inte ta arbete och man förlorar sin SGI. Se till att du hamnar i ”kategori 10”, aktivt arbetssökande, även om du anser dig för sjuk för den normala arbetsmarknaden.

Något vi sett på sistone är att medlemmar i vissa a-kassor nekas arbetslöshetsersättning när de begärt omprövning av sina sjukpenningbeslut, eftersom a-kassorna menar att de är sjuka och inte står till arbetsmarknadens för­fogande. Detta har a-kassorna inte stöd för enligt rättspraxis. Avgörande för rätt till a-kassa är att man står till arbetsmarknadens förfogande och söker arbete, inte om man har överklagat ett beslut om att nekas sjukpenning.

Du kan också ha rätt till a-kassa om du fortfarande har en anställning, har beviljats tjänstledighet utan lön och av hälsoskäl inte kan återgå till tidigare eller annat arbete hos arbetsgivaren - men av Försäkringskassan bedömts ha arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt. Detta om arbetsgivaren vidtagit möjliga
rehabiliteringsåtgärder.

Magnus Eriksson,
förbundsjurist på LO/TCO Rättsskydd

Kommentarer

Läs isf rapport 2016:10 kring sjukpennings grundande inkomst,, där framgår en hel del av vikt att veta,, systemsfelet har verkligen ställt till mycket för sjukdoms drabbade,, mkt intressant, det då man fattar hur illa det rätttsäkerheten för sjumdoms drabbad försärksde medborgare övertid,, häpnadsveckande minst sagt,,

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-11-02. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.