Madeleine Andersson/arkiv
Lena Hallengren. Foto: Madeleine Andersson/arkiv

S: Vårdpersonal ska tränas i svenska

|Socialdemokraterna vill införa en modell för svenskaträning för personal inom äldreomsorgen. Det är en del i det ”språkpaket” som presenterades i dag.
– Vi vill att de som arbetar i äldreomsorgen förstår de äldre och att de äldre förstår dem, säger äldreminister Lena Hallengren (S).

Många av de som kommit till Sverige de senaste åren har fått eller kommer att jobb inom välfärden, framför allt äldreomsorgen, som skriker efter personal. Rekryteringsbehoven de närmaste åren kommer bara att bli större och större. Men det innebär utmaningar vad gäller språket. I en rapport från februari i år skriver Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att bristande språkkunskaper hos personalen i äldreomsorgen är ett problem och varnar för att det är ett riskområde, där kvaliteten blir sämre och missförhållanden kan inträffa.

Nu lovar Socialdemokraterna att om de vinner valet utarbeta en modell för svenskaträning för personal i välfärden, främst äldreomsorgen, som har bristande språkkunskaper. Modellen ska utarbetas i samarbete med arbetsmarknadens parter och kan innefatta såväl kurser och utbildning som coachning på arbetsplatsen.

– Man behöver kunna svenska så att man förstår brukare, anhöriga och kolleger. Det är en trygghetsreform för de som är i behov av äldreomsorg, men också för den som är anställd att man förstår behoven hos brukarna. Jag tycker att man ska se det dubbelriktat, säger äldreminister Lena Hallengren (S).

Exakt hur modellen för språkträning skulle se ut, om den skulle vara obligatorisk och även omfatta även visstidsanställda är oklart. 

– Vi har inte satt ner foten kring detta men pekar på behovet av att de som har levt sitt liv i Sverige, som jobbat och slitit och blivit gamla och till viss del sjuka ska känna sig trygga i att de får den vård och omsorg som de behöver, och att den personal som de möter förstår brukare, anhöriga och kolleger, säger Lena Hallengren.

Trots krav på svenskkunskaper i exempelvis Stockholms stad vet vi att det arbetar personal i hemtjänsten som inte kan svenska. Vad tänker du om att man har anställt dem ändå?

– Är det en situation där man inte hittar personal… Det kan ju inte vara så att ingen arbetar. Men vi vill minimera de situationer där man inte har den utbildning eller språkkunskaper som krävs.

I det språkpaket som Socialdemokraterna presenterat i dag finns också förslag om ”språkplikt” för asylsökande och nyanlända. Förslaget innebär att det ska bli obligatoriskt för asylsökande att delta i svenskundervisning, annars dras dagersättningen in. För nyanlända som går på försörjningsstöd kan det dras in om man inte deltar i svenskundervisningen. Dessutom vill Socialdemokraterna göra det lättare för nyanlända som är föräldralediga att lära sig svenska. 

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Kanske löner ska ökas och arbetsmiljö förbättras då söker sig fler med bättre språkkunskaper till äldrevården?

Jag tycker att dom som ska jobba i äldreomsorgen ska KUNNA svenska innan dom börjar.
Samt att : kunna laga mat,och inte koka potatis utan vatten, dom ska veta hur man gör.
Äldre människor har det tillräckligt svårt ändå.
Och vem som helst ska inte heller få jobba i äldreomsorgen.
Belastningsregistret är bra.
Annars så själva ide´n kanske är bra.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-05-15. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.