Så blir framtiden för personal i förskolan

|Barnskötare kan se ljust på framtiden. Risken att bli utkonkurrerad av en maskin är så gott som obefintlig.

LÄS OCKSÅ: Så påverkas du när robotarna tar över

 

Framtidsprognos för förskolepersonal  

Utbildningssektorn är en av de minst känsliga för teknikutvecklingen. Risken att bli utkonkurrerad av en maskin är så gott som obefintlig, framför allt för dem som jobbar med yngre barn. Men digitaliseringen håller på att revolutionera undervisningen – och det kryper ner i åldrarna. Barn lär sig redan grunderna i programmering och 3D-teknik på vissa förskolor. Även arbetsmarknadsprognoserna signalerar att teknikutvecklingen inte är ett hot. Det finns ett skriande behov av förskolepersonal – på kort såväl som långt sikt.  

 

Camilla Sjöberg.

Camilla Sjöberg,

barnskötare Falköping: 

Hur märker du av teknikutvecklingen på jobbet?

– Allt fler saker sköts med teknik, dokumentationen av barnens utveckling till exempel. Mejl och sociala medier används ofta i stället för personlig kontakt med föräldrar. Däremot är vi försiktiga med att använda teknisk utrustning med barnen – på gott och ont. För att barn ska fungera i samhället behöver de bli duktiga på det sociala samspelet. Ipads och datorer kan komplettera, men får aldrig ersätta leken. 

Får ni lära er mer om exempelvis programmering? 

– Vi får hela tiden kompetensutveckling, just nu inom exempelvis matematik och IT. Det är jättebra. 

 

Illustration: Sofie Marklund

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2017-03-09 10:35