Så blir framtiden för vårdpersonal

|Maskinerna kan underlätta mycket i vården och äldreomsorgen – men behovet av mänsklig personal kommer vara stort även i framtiden.

LÄS OCKSÅ: Så påverkas du när robotarna tar över

 

Framtidsprognos för vård- och omsorgspersonal

Stora tekniska landvinningar väntar inom sjukvården. Robotkatter som sällskap och rörelsesensorer i stället för nattliga besök av personal finns redan inom i äldreomsorgen. Automatiseringens etiska dilemman diskuteras livligt i och med teknikutvecklingen, men exempelvis robothjälp vid dusch och toalettbesök verkar välkomnas så länge man själv får välja. Och alla är överens om att maskinerna kommer vara ett komplement – även i framtiden. Behovet av personal inom sektorn är också mycket stort – på kort och lång sikt.

 

Jasmine Berglund.

Jasmine Berglund,

undersköterska Eskilstuna 

Vad tror du om robotar inom äldreomsorgen?  

– På demensboendet som jag arbetar på har vi redan några robotkatter. De är rätt hårda och kan i princip bara jama, men en del blir lugna av att sitta och klappa dem. Men vårdhunden är mer uppskattad generellt sett. Ett riktigt djur ger respons på ett annat sätt och det är samma sak med människor. För dementa är fysisk och emotionell kontakt med andra väldigt viktig och tilliten som växer fram av det. Det behovet kan nog aldrig en robot mätta. 

Ser du några möjligheter med ny teknik? 

– Om tunga arbetsuppgifter försvinner helt är det bara positivt och teknik som hjälper oss att avgöra vilka larm som är akuta och vilka som skett av misstag skulle underlätta arbetsvardagen mycket. 

 

Illustration: Sofie Marklund

Kommentarer

Bevare mig väl. En robot kan aldrig ersätta mänsklig kontakt. Det får finnas gränser för hur mycket o vad som ersätts med teknik.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-03-08. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.