Så funkar en klimatförnekare

|”Klimatförnekare” kallas personer som inte accepterar vetenskapliga bevis på att människan orsakar jordens stigande temperatur. Psykologiforskaren Kirsti Jylhä har hittat gemensamma egenskaper i gruppen.

De här egenskaperna utmärker en klimatförnekare:

Stor acceptans av hierarkier

Auktoritär attityd

Motstånd mot förändring

Undviker oro

Politiskt höger

Låg empati

Manligt kön

Källa: Ideological roots of climate change denial, Uppsala universitet.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2016-11-30 13:43