Colourbox
Bussförare. Foto: Colourbox

Så minskades våldet mot bussförare

|Anmälningar om hot och våld mot bussförare på Nobina i Södertälje har nästan halverats på fyra år.
Orsaken är att bussföretaget arbetat långsiktigt med samverkan med flera aktörer.
– Ett mycket lyckat arbete, säger huvudskydssombudet Sigurdur Baldursson.

2013 var ett mycket tufft år för bussförare i Södertälje. Då anmälde bussförare att de utsatts för hot och/eller våld vid 315 tillfällen. Vid flera tillfällen utsattes bussar för stenkastning.

Nobina inledde 2013 ett arbete för att få till en tryggare arbetsmiljö för förarna.

– Vi har besökt skolor, ungdomar har fått komma på studiebesök och vi ordnar praoplatser. Vi har också hängt med på olika evenemang där ungdomar är och har lånat ut våra bussar, men då är vi i personalen alltid med i programmet. Det här har haft effekt. Du bråkar inte med dem du känner, säger Hård Lars Andersson, trafiktekniker på Nobina och tidigare huvudskyddsombud för Kommunal på Södertäljedepån, som var med och startade arbetsmiljöarbetet.

Dessutom har bussföretaget ett nära samarbete med kommunen, räddningstjänst och polisen.

2017 var antalet anmälningar nere i 175. Vid månadsskiftet maj-juni var antalet anmälningar 50 stycken.

Nuvarande huvudskyddsombud Sigurdur Baldursson beskriver arbetet som mycket lyckat.

– Det har fungerat mycket bra. Vi har lärt känna ungdomarna och de har lärt känna oss förare, säger han.

Arbetet kring incidentrapportering har också förbättrats under de här åren.

– När det blir en incident samlas skyddsombud och företagsrepresentant och utreder vad som skett. Sedan föreslår man, om det behövs, åtgärder. Det känns som har blivit mer fokus på det här arbetet, säger Sigurdur Baldursson.

En vanlig situation när hot kan uppstå är när en passagerare inte vill visa upp giltig biljett. Där har rutinerna också skärpt.

– Vi ska inte söka konflikt. Facket har sagt ifrån gentemot företaget att vi inte vara för hårda när någon inte vill visa upp biljett. Förarna få också utbildning i hur de ska bete sig.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Nu är det väl inte bara ungdomar som behandlar bussförare illa. Men ungdomar kan man lättare få att tänka om och tänka rätt. Värre är det med gamla hundar som älskar att skälla på bussförarna. Bussföraren står långt ner på rangskalan och många anser sig därför ha rätt piska hen.
Mörkertalet är tyvärr stort då det inte är alla förare som skriver tillbudsrapporter på otrevligheterna man får stå ut med, för att man inte tror företaget kan eller vill göra något åt det?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-07-02. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.