Colourbox
Familj. Foto: Colourbox

Så skyddas din pension vid deltid

|Åtta år. Så länge kan kommunalare jobba deltid när barn­en är små utan att förlora en krona i tjänstepension. Om du jobbar i kommun, landsting eller Svenska kyrkan. Och har en heltid i botten.

– Oj, det var riktigt bra. Så lång tid har jag inte hört att något avtal har, säger Monica Petersson på Pensionsmyndigheten. 

De flesta kollektivavtalade tjänstepensioner har någon form av skydd för tjänstepensionen under föräldraledigheten. Oftast gäller det bara det första året. Men många småbarnsföräldrar, framför allt kvinnor, går ner i tid när de återvänder till arbetet. Deltiden fortsätter inte sällan i flera år och det gröper hål i den framtida pensionen.

För anställda i kommuner, landsting och Svenska kyrkan är tjänstepensionen skyddad ända tills barnet fyller åtta år. Alltså lika länge som du kan ta ut föräldrapenning. Skyddet gäller om du går ner till deltid till maximalt 75 procent. Det är inget du behöver anmäla, tjänstepensionen fortsätter bara att betalas in. Däremot minskar din allmänna pension om du arbetar deltid.

Kravet är att du har en heltid eller en tjänst som är högre än 75 procent i botten för att avtalet ska kompensera pensionen för den del du går ner i tid. 

– Det gör det extra viktigt att se till att få en heltid i grunden, säger Anne-Maria Carlsgård, ombudsman på Kommunal.

KA bad Pensionsmyndigheten räkna på vad det innebär för en kommunalare som tjänar 22 000 kronor i månaden och efter föräldraledigheten går ner från heltid till 75 procent i sju år.

I exemplet här nedan kan du se att avtalet innebär 200 kronor mer i tjänstepension per månad när du blir pensionär. Den allmänna pensionen minskar dock med 400 kronor till följd av åren med deltid. Summorna är före skatt. Sammanlagt blir skillnaden alltså inte så stor trots att du arbetar deltid. Det beror på att lönen är låg.

– Om man har lägre lön påverkas inte den allmänna pensionen lika mycket, eftersom man får en del i form av garantipension, alltså det skydd som finns för personer som haft låg lön eller ingen lön alls under sitt liv. Däremot förlorar de ju i lön under tiden de arbetar deltid. Och den lönen skulle man ju ha kunnat spara till pensionen, säger Monica Petersson.

För kommunalare som jobbar i privata vårdbolag skyddas tjänstepensionen bara under den tid föräldern tar ut föräldrapenning. Det omfattande skyddet i de kommun- och landstingsanställdas tjänstepensionsavtal har funnits länge och Kommunal skulle gärna se att arbetsgivarna inom andra branscher ville gå med på en liknande uppgör­else. 

– Men jag skulle tro att det här är svårt att få igenom i fler avtal för det är väldigt bra, säger Anne-Maria Carlsgård. 

 

Räkneexempel: Tjänar 200 kronor

Barnskötaren Maria Eriksson tjänar 22 000 kronor i månaden och jobbar heltid. Hon får barn när hon är 25 och efter föräldraledighet­en går hon ner i tid till 75 procent. Hon jobbar deltid i sju år tills barnet är åtta år.

Så här blir Marias pension ...

... om hon jobbar i kommun, landsting eller Svenska kyrkan:
Allmän pension:        8 710 kr/mån*
Tjänstepension:        3 760 kr/mån
Total pension:      12 470 kr/mån
* minskar med 400 kronor per månad

... om hon har ett tjänstepensionsavtal utan deltidsskydd:
Allmän pension:         8 710 kr/mån*
Tjänstepension:         3 560 kr/mån **
Total pension:     12 270 kr/mån
* minskar med 400 kronor per månad
** minskar med 200 kronor per månad

Fotnot: Maria är född 1990. Hon går i pension vid 65 års ålder. Summorna är i 2016 års lönenivåer. Anledningen till att skillnaden inte blir så stor beror dels på att Maria tjänar så lite att hon får garantipension, dels på att minskningen i arbetstid är inte så omfattande. Att minska arbetstiden med 25 procent under 7 år motsvarar 1,75 arbetsår eller drygt 4,2 procent i minskad arbetstid.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2016-07-04 10:36