Trappa ska lyfta vårdbiträden

|Vårdbiträde ska bli ett yrke som kräver ­utbildning. Det har Kommunal och SKL kommit överens om.

– Det kommer att höja statusen för både vårdbiträden och undersköterskor, säger Kommunals ordför­ande Tobias Baudin.

Kommunal beslutade på kongressen 2016 att driva att undersköterska blir ett legitimationsyrke. Anledningen är dels att man vill höja kvaliteten i vården och omsorgen, dels att det kan förbättra arbetsvillkoren och locka fler till yrket.

Under arbetet med legitimationsfrågan har Kommunal insett att de måste se över även vårdbiträdenas roll. 


Emma Ölmebäck.

– Kompetensförsörjningsbehovet inom de här branscherna är enormt. Även om vi skulle tredubbla volymerna på vård- och omsorgsprogrammet så lyckas vi ändå inte fylla hela rekryteringsgapet med undersköterskor, säger Emma Ölmebäck, gruppchef för vård och omsorg på Kommunal.

Risken som Kommunal ser är att gapet fylls upp med outbildad personal och att det påverkar deras medlemmar negativt genom att kvalitet, löner och villkor pressas nedåt. Därför har Kommunal tillsammans med arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommit överens om förslag till en yrkesutvecklingstrappa. Även de privata arbetsgivar­organisationerna är med på tåget, enligt Kommunal.

 


Grafik: Peter Önnestam

 

Förslaget går ut på att vårdbiträde blir ett yrke som kräver utbildning. Vårdbiträdesutbildningen försvann i början på 90-talet, men Kommunal och SKL tänker sig att den införs igen och består av unge­fär hälften av undersköterskeutbildningen, 800 poäng. På så vis kan den som sedan vill bli undersköterska enkelt lägga till kurser. Vårdbiträdena ska arbeta med serviceuppgifter och omvårdnad och inte det medicinska.

De medicinska uppgifterna – som att sätta kateter och nålar, lägga om sår och hantera läkemedel – ska utföras av legitimerade undersköterskor.

– Det är otroligt glädjande att vi kommit överens med SKL och att det blivit en bred enighet om det här. Det är något annat än de som ropar efter enkla jobb, säger Tobias Baudin.

− Efterfrågan på både undersköterskor och vårdbiträden är stor inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård framöver. Samtidigt fortsätter söktrycket till vård- och omsorgsprogrammet att vara lågt. Här behövs olika insatser för att locka fler sökande till utbildningarna. Det finns till exempel en stor rekryteringspotential i gruppen nyanlända personer som har värdefull kompetens och erfarenhet, säger Lena Micko, ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.

Tobias Baudin.
Tobias Baudin.

Vårdbiträden är en stor grupp inom Kommunal, men Kommunals strategi har varit att alla inom vården och omsorgen ska vara utbildade undersköterskor.

– Det är uppenbart att det inte har lyckats. Det finns väldigt många vårdbiträden som gör ett otroligt bra jobb och vi tycker att de behövs, men de ska inte vara utan utbildning, säger Tobias Baudin.

Han berättar att han många gånger mött vårdbiträden som uttryckt att inte ens deras eget fackförbund vill att de ska finnas.

Samtliga utbildningar, från vårdbiträdesutbildningen till specialistutbildningarna för undersköterskor, ska få en nationell standard. För att alla kommuner sedan ska ställa samma krav på utbildad personal måste det bli ett krav och inte bara en rekommendation från Socialstyr­elsen, säger Emma Ölmebäck.

Med den här lösningen menar Kommunal att medlemmarna får transparens. Det blir enkelt att förstå hur man ska kunna vidareutbilda sig och vad det innebär.

– I dag finns det ingen ordning och reda. Arbetsgivarna har väldigt mycket att säga till om vem som är undersköterska eller inte. Det här möjliggör yrkesutveckling, säger Emma Ölmebäck.

I dag är många inom framför allt äldreomsorgen och funktionshindersomsorg­en outbildade. Förslaget skulle alltså innebära en mycket stor förändring.

Kommunal och SKL tänker sig att de enda outbildade ska vara personer som är inne i arbetsmarknadsåtgärder som exempelvis extratjänster.

Dessutom skulle det innebära att Sveriges största yrkesgrupp skulle få en legitimation. Det är en stor sak att genom­föra.

Men Kommunal och SKL har stöd från fler. Den statliga utredningen Äldre­utredningen lämnade den 31 mars sitt slutbetänkande, där man föreslår att det införs en legitimation för undersköterskor. Förslaget där går ut på att en ny utredning ska tillsättas som ser över hur införandet ska gå till och att en legitimation ska finnas på plats senast år 2025. Det tycker Kommunal också är en rimlig tidsplan.

Införandet av vårdbiträdesutbildningar behöver däremot inte dröja så länge, enligt Kommunal.

– Att få igång arbetsmarknadsutbildningar till vårdbiträde kan komma igång relativt snabbt bedömer vi. Det viktiga är att regeringen tillsätter utredningen om en undersköterskelegitimation. Sen kan vi börja föra diskussioner med Arbetsförmedlingen som behöver stå för mycket av utbildningarna och Vård- och omsorgscollege som ska kvalitetssäkra utbildningarna, säger Tobias Baudin.

Tobias Baudin säger att regeringen nu måste leverera. Framför allt handlar det om att få fram betydligt fler utbildningsplatser, men han ser också framför sig att staten troligen kommer behöva ge stöd till arbetsgivarna för att de ska ha råd att bekosta utbildningen för sina anställda.

– Vi har en situation där vård och omsorg skriker efter folk samtidigt som många är arbetslösa, inte minst nyanlända. Det här är en chans för dem att komma in på riktiga jobb.

 

Foto: Madeleine Andersson

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Förslaget där går ut på att en ny utredning ska tillsättas som ser över hur införandet ska gå till och att en legitimation ska finnas på plats senast år 2025. Det tycker Kommunal också är en rimlig tidsplan.

Det ska inte behöva ta så lång tid att utreda detta. Jag håller inte med Kommunals tidsplan. Undersköterskans tid är nu!

Karriärstrappan ser toppen ut! Viktigt att undersöterskan också kan vidareutbilda sig, inom flera inriktningar.

Yh- Mitt i Sundsvall har barnspecialistutbildning för undersköterskor. Det är en distansutbildning med nationellt intag, med studerande från norr till söder.

Bra att lyfta fram vårdbiträde igen.utbildade mej när jag var ung och man gjorde faktist stor nytta.

Det jag läser här låter som en väldigt bra idé faktiskt för många gånger i alla fall inom den hemtjänsten jag arbetar så har man egentligen inte i grunden behov av att ha just en undersköterskeutbildning. Det är mest omsorgsarbete och att allmänt hjälpa till hemma hos brukaren. Däremot vad jag skulle vilja se i addition till detta förslag är att möjligheten ges att kunna få fast jobb som just vårdbiträde (vilket i princip inte existerar idag) är själv lasad nämligen så ver hur det är. Tror själv om möjligheten skulle ges att få fast jobb och utbildningen via arbetet (exempelvis parallellt med arbete) skulle fler troligen söka sig till vården då man direkt kunde få tryggheten via att vara fast anställd. sedan att ens arbete hjälper en att bli kvalificerad med ökad kompetens och högre lön. Detta låter genast bättre än att plugga i 1.5 år först sedan fast jobb. (att vara student är inte särskilt lönsamt) särskilt om man har familj att försörja eller sig själv för den delen. Detta är i alla fall hur jag själv ser på saken efter flera år i yrket.

Glöm inte omsorgspersonalen, usk med inriktning utvecklingsstörning!

Vård och omsorgscollege skall kanske inte ha hela ansvaret för att kvalitetssäkra. I vissa län ingår inte alla kommuner eller utbildningsföretag och i då kommer ingen legitimerad undersköterska bli utbildad eller?
Sen måste statliga bidragen inom vuxenutbildningen ses över då bidragen till kommunerna förändrats och kommunerna kommer få betala halva kostnaden själva och det är ju självklart att förutsättningarna kanske inte blir samma med intaget inom yrkesvux.
Mindre bemedlade kommuner får ju självklart svårare att ta in elever.
Detta är funderingar man kan ha och hoppas få besvarade och förklarade.

Glöm inte skötare som ofta är utbildade undersköterskor, man har samma utbildning men olika titlar!
Ett arbete som är minst lika krävande och svårt!

Trappan är bra och rättvis.Får vi hoppas.

Vi som är utbildade undersköterskor o jobbar som personliga assistenter ska med ingå i det så kallade märket!! Vi utför samma arbetsuppgiter o har dessutom undersköterskeutbildning!!

Det behövs YH för Specialist barnsköterskor också.
Barnsköterskor inom slutenvården är ett måste, man måste kunna hur sjuka barn fungerar.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-04-26. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.