Sjukregler

Varför ska man straffas så hårt?

SJUKREGLER |Jag blev mycket förvånad när jag fick veta att den som provar att arbeta när den har sjukersättning inte kan få hjälp av arbetsskadeförsäkringen/trafikförsäkringen. Jag trodde ju att alla var försäkrade på jobbet. En kollega till mig har sjukersättning sedan före 1 juli 2008 och började på eget initiativ jobba deltid med steglös avräkning av den 100-procentiga sjukersättningen. Personen drabbades av en olycka på väg till jobbet i egen bil och tvingades på grund av skadorna att avstå från arbete. Personen fick då tillbaka sin sjukersättning på 100 procent, men ingen kompensation för att olyckan orsakat inkomstförlust. Jag vet att man kan få sjukpenning och livränta först när man får sjukersättning för olycksfallet. Men kollegan kan varken få sjukpenning eller eventuell livränta i framtiden. Hen hade räknat med att få sjukpenning på deltidsanställningen, men fick bara tillbaka den mycket lägre sjukersättningen. Vid eventuellt bestående skador av olyckan kommer personen inte att få en enda krona i ersättning från försäkringen. Är det rimligt att man är helt oförsäkrad vid färdolycksfall eller olycka på jobbet om man har steglös avräkning av eller vilande sjukersättning? Att bara få tillbaka den gamla låga sjukersättningen för en annan sjukdom, en annan diagnos, och inte få sjukpenning för olycksfallet låter befängt. Ingen SGI på jobbdelen och ingen ersättning för eventuellt bestående men och smärta efter olyckan. Varför ska den som försöker komma i arbete straffas så hårt? /Upprörd kollega