Ska jag finna mig i sextrakasserier?

|ARBETSRÄTT. Är en kommunaltjej som i somras vikarierade på ett renhållningsföretag. I början trivdes jag bra, men efter ett par veckor började den grabbiga stämningen bli påfrestande. Det var ständiga kommentarer och skämt om kvinnor med anspelning på sex och även så kallade komplimanger riktade till mig. Jag försökte säga ifrån, men det blev inte bättre. Jag tog upp problemet med min närmaste chef, som lovade kontakta personalchefen. Men ingen av dem återkom till mig. Stämningen på arbetsplatsen var densamma, tills mitt sommarvik löpte ut en månad senare. Nu undrar jag vad som gäller. Det här ska man väl inte behöva finna sig i?

Linda

Visst finns regler om detta i jämställdhetslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera en anställd genom sexuella trakasserier och den som bryter mot det förbudet är skyldig att betala skadestånd. Som jag uppfattar din beskrivning är det dock arbetskamraterna som stått för trakasserierna. Den arbetsgivare som får veta att en anställd upplever sig sexuellt trakasserad är skyldig att utreda saken. Arbetsgivaren måste alltså prata med dig och med dem som trakasserar och sedan bilda sig en uppfattning om vad som hänt. 
Visar utredningen att det förekommer sexuella trakasserier måste arbetsgivaren vidta åtgärder (till exempel genom att säga till, utdela varning eller omplacera) för att förhindra att trakasserierna fortsätter. Struntar arbetsgivaren i detta blir denne skyldig att betala skadestånd till den som utsatts. Du gjorde helt rätt som sade ifrån och när det inte hjälpte tog upp saken med din chef. Eftersom inget hände kan man fråga sig om inte arbetsgivaren har brutit mot jämställdhetslagen. Jag råder dig att ta kontakt med din lokala fackliga företrädare. Tänk på, att jämställdhetslagen har regler om korta tidsfrister om man vill driva en tvist mot en arbetsgivare. Du bör därför agera snabbt.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2006-12-06 00:00