Mirja Räihä.
Mirja Räihä.

”Sluta lek med vår kompetens!”

|Det måste vara slutlekt med undersköterskans kompetens. Att Arbetsförmedlingens högste chef kopplar ihop undersköterskeyrket med enkla jobb är det dummaste jag läst, skriver Mirja Räihä undersköterska och facklig företrädare för Kommunal på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

I Arbetet uttalar sig Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i början av december (nr 41 2016) om Kommunals krav på legitimation för undersköterskor. Hans syn på detta är att yrkeslegitimation skulle minska rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden. Det var bland det dummaste jag läst på länge!

Undersköterskans yrkesbild är oerhört komplicerad. Vi finns på intensivvårdsavdelningar, i operationssalar och vårdavdelningar inom akutsjukvården. Vi tar blodprover på patienter, vi sätter katetrar, vi lägger om sår, vi förbereder patienter inför operationer och vi tar kontroller och håller patienten under uppsikt efter operationen. Vi hjälper dem med personlig hygien när de inte klarar av det själv.

Inom öppenvården och äldreomsorgen har vi dessutom många gånger ansvar för att administrera mediciner och även ge subkutana injektioner såsom insulin. Så oavsett var undersköterskan arbetar krävs det teoretisk kunskap för att klara av arbetet och för att garantera patientsäkerhet. Undersköterska är med andra ord ingenting som kan anställas direkt från busshållplatsen!

Mikael Sjöberg ser ett problem, att en legitimation förutsätter att utbildningarna ses över. Ja Mikael, det är det verkliga behovet eftersom utbildningarna är otillräckliga för den vård som undersköterskor arbetar med. Patienterna på sjukhusen är väldigt sjuka och inom äldreomsorgen blir de äldre allt sjukare. Det kräver kunskap och kompetens som dagens utbildningar inte klarar av att ge. Det som behövs är utbildningar som återigen utbildar generalister som lär sig specialistsjukvård på sina arbetsplatser. Detta är möjligt om grundutbildningen ger det som behövs!

Regeringens utredare Göran Stiernstedt påpekar i sin utredning (SOU 2016:2) att det är nödvändigt att fastställa nationella riktlinjer för undersköterskeutbildning. Ingen kan ha mer rätt men kravet i utredningen går kraftigt emot generaldirektörens åsikter som dessutom kopplar ihop arbetet som undersköterska med enkla jobb. Det är viktigt att även framöver arbeta med till exempel praktikplatser för att locka människor till både hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, men de som arbetar inom branscherna behöver ordentliga utbildningar. Undersköterskor kan inte ersättas av några andra än utbildade undersköterskor.

Det måste vara slutlekt med undersköterskans kompetens, en elektriker får knappt skruva fast en glödlampa utan yrkesbevis, men det förväntas att undersköterskekåren ska fungera som en arbetsmarknadsregulator. På socialdemokraternas partikongress kommer en motion om legitimation för undersköterskor att behandlas. Motionen är bifallen i Stockholms partidistrikt. Den diskussionen är viktig och kommer att handla om yrkeskompetens och hur den ska regleras. Jag anser att legitimation är en rätt väg att gå.

 

Mirja Räihä,
undersköterska och facklig företrädare för Kommunal på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentarer

Ja tänk om af liksom fk fattade kompetensen hos undersköterskor från vården,, ohälsan betsår medc beha pågår .. utrensade många blivit för sedan tramaps på av af en gång till,, det räcka med stampandet från fk ab och hur man hanterat påg medc ärende hos partena ,,,
Många som tex arbetat inom högre rang inom universitets sjukhusen har gott kompetens ,,, tyst ovärdelig kunnande som tramapr på,, tyvärr en process som pågått länge ,, mot yrkesgruppen,, med sämsta lönerns so aldrig värderat korrekt och när ohälsan slår till som alla kan drabbas av då visar systemet sitt rätta ansikte,, värdelös...

Jag håller helhjärtat med. Inom LSS har vi ett akut problem med att hitta undersköterskor (Utb. är ett krav), och en del av det problemet associeras med att undersköterska är ett oattraktivt yrke. Högre löner, yrkeslegitimering gör det mer attraktivt och profilerat än idag. Vi är överallt. Vi behövs. Vi betyder mycket, både för våra patienter / klienter men även dom anhöriga och våra kollegor.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-01-06. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.