Specialist-uskor vill ha yrkestitel

|Efter intensiva diskussioner om hur man kan förbättra villkoren för demensspecialiserade undersköterskor har klass DUVO-14 mobiliserat för att få till en förändring.
– Vi tror att en ny titel efter utbildningen automatiskt skulle höja statusen och därmed lönen, säger Carin Nensén, en av studenterna.

Studenterna i klass DUVO-14 på yrkeshögskolan i Skellefteå går utbildningen demens-och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska. Klassen har delat in sig i grupper med olika ansvarsområden.

En grupp har informerat om utbildningens värde för ledare inom äldreomsorgen och äldrenämndens ordförande, Janet Ågren (S).

En annan grupp har författat en motion inför Kommunals kongress 2016.

Målet är att Kommunal ska verka för att undersköterskor med avslutad eftergymnasial specialistutbildning i demensvård får en egen titulatur. Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL som tillsammans med facken bestämmer koder på yrkestitlar, så kallade AID-koder.

– Om nu titeln demenssjuksköterska finns så borde det finnas en titel för oss också, säger Carina Nensén.

Idag finns ingen titel för yrket.

– Utan titel blir det bara att gå tillbaka till arbetsplatsen som om inget hänt, trots att man har högre kompetens, säger Carina Nensén.

Klassens förslag är demensspecialiserad undersköterska.

– Demenskunskaperna för de som gått den här utbildningen avspeglar sig inte i lönekuvertet, säger Alejandro Caviedes, ordförande för Kommunals sektion Umeå.

Han har hjälpt klass DUVO-14 med motionen, och han håller med om att utbildningen borde ge en annan titel.

– Nu är de lönesatta som undersköterskor, utan hänsyn till vidareutbildningen, arbetsgivarna kanske tänker att ” de har ju samma titel som en undersköterska”.

En Facebook-grupp har också skapats, av Maria Eriksson, ”Demensspecialiserade undersköterskor”.

– Vi vill använda den för att skapa nätverk över hela Sverige, säger Carina Nensén.

Förutom att uppmana andra i liknande situation att gå med i Facebook-gruppen, vill Carina Nensén även uppmana andra att lämna in motioner inför kongressen.

– Vi har haft stor hjälp med motionen av Kommunal i Umeå, andra kan säkert få hjälp om de vänder sig till sina sektioner. Ju fler som skriver om behovet av en titel för demensspecialicerad undersköterska, desto större tyngd får våra förslag.

Sista datum för att lämna in motioner är i augusti i år, säger Carina Nensén.

Alejandro Caviedes poängterar att en titel också förtydligar att det finns karriärmöjligheter, det skulle kanske locka fler att söka sig till yrket.

– Demens kommer bara öka i framtiden, så kunskaperna en sån här utbildning ger är viktiga att ta till vara, säger han.

– Utbildningen är en högskoleutbildning på halvfart under två år, det är viktigt att folk inte tror att det är en kort utbildning på bara några veckor, utan den håller hög kvalitet,  säger Carina Nensén.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2015-04-21 08:34