Barngrupperna är ofta större i kommunala förskolor än i privata och kooperativa förskolor, visar en genomgång av gruppernas storlek på kommunnivå.
Barngrupperna är ofta större i kommunala förskolor än i privata och kooperativa förskolor, visar en genomgång av gruppernas storlek på kommunnivå.

Större grupper på kommunala dagis

|Enligt Sveriges Skollag ska alla barn ha rätt till samma kvalitet i skolgången. Men i kommunala förskolor är barngrupperna ofta större än i enskilda förskolor i samma kommun.

Barngruppernas storlek i förskolan är en omdebatterad fråga. 2008/2009 fanns i genomsnitt 16,9 barn per avdelning enligt Skolverket som varje år samlar in och redovisar statistik om förskolan i landets kommuner.
Men den siffran är långt från verkligheten ute i Sveriges förskoleavdelningar. En anledning är att Skolverket redovisar kommunala och enskilda förskolor tillsammans när det gäller antalet barn per förskolegrupp. En uppdelning visar att kommunala förskolegrupper ofta är större än enskilda i kommunerna.
Av de 234 kommuner som 2008/2009 hade både kommunala och enskilda förskolor  var det större barngrupper i genomsnitt i kommunal barnomsorg i 60 procent av kommunerna.  Statistik för 2006 visar samma förhållande.

När barngrupper diskuteras
menar många att antalet anställda i en grupp måste räknas in för att bedöma om gruppen är stor eller inte eller om arbetstyngden för skolans personal är stor.
Men skillnaden är inte så stor när det gäller personaltäthet. I något fler kommuner i urvalet, 48 procent (113 stycken) var bemanningen lägre i enskilda förskoleavdelningar. I något färre, 44 procent (103 kommuner) var bemanningen lägre i de kommunala förskolorna.
Åtta procent hade lika många inskrivna barn per årsarbetare.
Det är också är stora skillnader mellan gruppstorleken på förskolorna i olika kommuner.

Stora barngrupper kan innebära mindre pedagogisk verksamhet och att personal har svårt att räcka till. Att kommunerna oftare har större barngrupper är ett intressant resultat, tycker Ingegerd Johansson, undervisningsråd på Skolverket.
– Men det är viktigt att tänka på att antalet barn som går i enskilda förskolor är betydligt färre än i kommunala. I hela Sverige är andelen bara 15 procent. I en kommun kanske det bara finns en enda enskild förskola, så det är svårt att jämföra.

Skolverket redovisar själv en annan siffra. Genom att summera alla barn i Sverige och dela med antalet avdelningar får man fram ett mått på nationell nivå. 2008/2009 var det 16,8 barn på en kommunal förskola och 17,3 på en enskild.  
Skolverket har, bland annat med stöd av detta mått, varnat för sämre kvalitet i enskilda förskolor.
– Det kan finnas skäl att se över om vi ska redovisa barngruppernas storlek på kommunnivå. Det finns många saker som är önskvärda att redovisa, men vi har valt att redovisa barn-gruppernas storlek på nationell nivå, säger Ingegerd Johansson.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2010-03-10 11:01