Björn Svensson
Lenita Granlund, Annelie Nordström och Per Holmström. Foto: Björn Svensson

Styrelsearvoden inte bara för Bergström

|Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund hade 12 olika styrelseuppdrag utanför Kommunal 2014, visar Kommunalarbetarens granskning. Hon fick styrelsearvoden på sammanlagt 225 000 kronor. Men Kommunal har än så länge inga planer på att ändra reglerna så att extrainkomsterna tillfaller förbundet och inte individen.

När Kommunalskandalen briserade och Anders Bergström avgick som förbundskassör, avslöjade KA att han haft hela 37 uppdrag i styrelser och kommittéer som han skulle tvingas avgå från. För vissa av styrelseuppdragen fick han arvoden, som höjde hans inkomst med cirka 380 000 kronor under 2014.

Men även de övriga i förbundsledningen har fått extrainkomster genom styrelseuppdrag.  Mest pengar, bortsett från Bergström, fick 2014 Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund som då hade 12 olika styrelseuppdrag utanför Kommunal, varav sex stycken var arvoderade.

Styrelseposterna har hon på Kommunals mandat.

Ett sådant uppdrag är styrelsen för Omställningsfonden, en fond som består av pengar som landets kommuner och regioner/landsting betalar in (0,1 procent av den totala lönesumman) och förvaltas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt fackförbunden i offentlig sektor. Fondens uppgift är att stödja anställda som blivit uppsagda där omställningsavtalet kan tillämpas. Det här uppdraget gav Lenita Granlund 2014 drygt 48 000 kronor extra.

Är det rimligt att ledamöterna ska få styrelsearvoden när de sitter på mandat av sitt fackförbund, för att hjälpa sina medlemmar?

– Det här beslutet togs i styrelsen innan jag tillträdde, säger Omställningsfondens vd Lars Hallberg.

Omställningsfonden startade 2011. Det var på ett av de första styrelsemötena i fonden, i april 2011, som styrelsen själv fattade beslut om arvoden, uppger Lars Halberg.

2014 satt Lenita Granlund i styrelsen för LO-TCO Rättsskydd och fick drygt 10 000 kronor i arvoden. Hit går en del av medlemsavgiften för fackens medlemmar.

LO-TCO Rättsskydds vd Dan Holke tycker att det är rimligt att styrelseledamöterna får arvoden, eftersom det innebär ett visst ansvar. 


– De har ju ett personligt ansvar och kan bli skadeståndsskyldiga. Det är inte för tidsåtgången man får arvode utan för ansvaret. Men det är ju inga stora pengar vi pratar om, säger Dan Holke.  

Den här principen gäller i de flesta LO-förbunden. Vi har hämtat in uppgifter från samtliga utom Musikerförbundet som inte återkommit med svar.

Alla utom IF Metall och Pappers, gör som Kommunal och låter individerna få behålla hela sina styrelsearvoden, i stället för att de tillfaller förbundet helt eller delvis. I LO-ledningen är det precis som i IF Metall, att eventuella styrelsearvoden räknas av mot lönen från förbundet. Medan Pappers har ett system där man som Pappersledamot i en styrelse får behålla arvoden upp till två inkomtsbasbelopp (118 600 kronor enligt 2016 års inkomstbasbelopp).

Ordförande Annelie Nordström antydde i en intervju med Kommunalarbetaren, att det här kan förändras när nu regler och policys ska ses över. Men det finns inga planer på det just nu, säger Kommunals HR-chef Olle Ingemarsson.

– Det är inget som finns med vare sig i arbetet med åtgärdsplanen eller i stadgekommittén. Däremot är det inte omöjligt att det här också ses över, säger Olle Ingemarsson.

För övriga i styrelsen, ordförande Annelie Nordström och förste vice ordförande Per Holmström, handlar det om betydligt mindre pengar i styrelsearvoden. Annelie Nordström hade 2014 ett styrelseuppdrag som var arvoderat, i Folksam Liv. Per Holmström har haft tre uppdrag som gett arvode: i KPA Livförsäkring på cirka 90 000 kronor, i Kommunals a-kassa, som gav drygt 42 000 kronor, och en symbolisk summa från myndigheten Fideikommissnämnden, inkomståret 2014.

När Kommunalarbetaren senast i november frågade efter Lenita Granlunds lön, uppgav Kommunal att hon tjänade 69 000 kronor i månaden (828 000/år). Men både hon och de andra i förbundsledningen får i själva verket ett par olika tillägg från Kommunal, som gör att deras egentliga lön från förbundet är högre. De får ett så kallat beredningstillägg på nästan 40 000 kronor per år.

Det är ett lönetillägg som funnits för Kommunals förbundsledning i många år, enligt Olle Ingemarsson.

Varför får förbundsledningen detta tillägg?

– Det finns inget annat skäl än att det funnits väldigt länge. Det är den ordning som har varit, säger Olle Ingemarsson.

Lenita Granlund, liksom Per Holmström, har också efter en uppgörelse 2001 extra lön, på grund av att hennes pensionsålder då höjdes från 60 till 62 år, på sammanlagt cirka 36 000 kronor/år (fyra procent av lönen). Den här uppgörelsen omfattar också alla ombudsmän födda 1957 eller senare, som vid tillfället inte hade 10 års anställningstid.

I den beskattningsbara inkomsten, som 2014 var knappt 1,2 miljoner kronor för Lenita Granlund, ingår också semesterlön på knappt 10 000 kronor om all semester tas ut, och en del förmåner som är beskattningsbara, som till exempel garageplats och lunchsubvention.

Enligt Kommunals pressavdelning hade Lenita Granlund 2014 beskattningsbar inkomst på 975 000 kronor från Kommunal, när allt är inräknat.

Kommunalarbetaren har gett Lenita Granlund möjlighet att kommentera uppgifterna men hon har avböjt.

 

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Det finns tyvärr bara en sak som kan förändra detta och det är att tillräckligt många går ur facket!

Jag har begär urträde ur kommunal då jag vägrar betala gör topparnas svinerier och fallskärmar, topparna kallar sig förtroendevalda och det har dom förbrukat, avgå nu! Vilka fifflare med att väl slipat få pengar från fonder och ljuga om sin inkomst, vem tror ni har betalt in dom pengarna? Bildar bolag som lyran och sponsrar överklassen med mat och dryck och fattiga kommunalare står för notan på ofattbar 320 miljoner nästan en kvarts miljard, medlemmarna pumpar fortfarande in ca 700 000kr/m i det bolaget som delvis betalar endast 2glas vin men ingen starksprit vid topparnas tillställningar, vilket skämt med denna offensiva åtgärdsplan, förövarna plåstrar om offren och kör på i vanliga hjulspåren när stormen har lagt sig.

Korruptionen är så utbredd och genomsyrar hela den LO-anslutna fackföreningsrörelsen. Så jag kan inte se någon annan lösning än att lägga ner hela LO-kollektivet och börja om från scratch med fackföreningar uppbyggda från gräsrötterna. De senaste skandalerna är ju bara toppen av ett isberg, sådana här saker har ju dykt upp med jämna mellanrum under alla år. Och då ingen förändring skett kan det ju endast betyda att topparna inte vill ha någon förändring utan vill kunna fortsätta att sko sig själva.

Här går kommunal ut med pizza och läsknivå efter skatt på 1200kr i lönehöjning och så får man se att topparna badar i pengar, riktigt äckligt, hur går detta ihop med att verka för en socialistisk och demokratisk grundsyn? har ledarna missatolkat och kör med verka för ett kapitalistiskt och odemokratisk grundsyn? Dessa 'extra knäck' är riktigt vidrigt. Jag tycker undersköterskor också skall ha 70 000 i månaden och rejäla OB-tillägg. Hur hinner ledarna med att sköta sina ordinarie jobb med detta styrelserännande. Avgå och gör om och ge våra kamrater i toppen löner som är likvärdiga våra löner, ert beteende är gnidet och sjukt. Tror jag skall beställa kommunals Grosshandlarvin och reklamen 2006 för det nya arbetarpartiet moderaterna i KA i bokhylla som minne för detta galenskap.

Tack Peter för att du tar bladet från munnen och talar om vad du tycker och jag håller med. Jag har försökt hjälpa bussförare i Gästrikland till bättre tjänstgöring. Så fort det kommer till att sätta dit arbetsgivaren försvinner allt stöd och hjälp från kommunals tjänstemännen.

Kan bara hålla med här. Anja Westberg sitter med i HYN (Hästnäringens Yrkesnämnd) och Ylva Thörn satt med i ATG's stryelse. Men inte har man agerat direkt när det gäller de förekommande arbetsmiljöbristerna eller det utbredda användandet av svart arbetskraft som bedrivs med berörda förbunds tysta medgivande. Anja Westberg sitter sida vid sida med Lotta Malmborg i Svensk Galopp som licensierar tränarna. De berörda tränarna kan ha 40 hästar i träning men inga anställda. Vem är det som utför jobbet med att fodra, mocka och inte minst rida hästarna i den dagliga träningen i en verksamhet som pågår 365 dagar om året? I sammanhanget så kräver en verksamhet med 40 häster lite drygt 1800 timmars arbete i månaden. Hur f-n kan en sådan verksamhet bedrivas utan "sysselsatt/anställda"?

Det kommer bara mer och mer .
Vem fan ska man lita på?
Förtroendet?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-03-28. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.