Christine Marttila
Christine Marttila

Svag ensam – starka tillsammans

|Det här är mitt svar till er som hävdar att ni förhandlar och klarar er bättre själva, utan facket. Svaret är: Det gör ni inte, skriver undersköterskan Christine Marttila.

Kollektivavtalets värde är inte bättre än det antal medlemmar som finns på det område som avtalet gäller. Kollektivavtalet är ett avtal som förhandlas mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationer, som ger arbetstagarna rätt till övertidsersättning, ob-ersättning, reglerar arbetstider och lägstalöner samt de datum när lönen utbetalas. Kommunal ser till så att det inte sker lönedumpning på arbetsplatsen genom att ha koll så att ingen anställs under kollektivavtalets lägstanivå för lön.

Kollektivavtalet ger oss också en massa saker som vi kanske inte märker av i dag, men genom kollektivavtalet har arbetsgivaren tecknat både försäkringar och tjänstepension som faktiskt är värt några tusenlappar i månaden även om vi inte får ut dem i handen vid varje månads slut.

Att tillhöra rätt fackförbund handlar om att tillhöra ett förbund som kan agera utifrån kollektivavtalet, alltså det förbund som har ett kollektivavtal med din arbetsgivare. Endast det förbundet kan och får hjälpa till vid tvister, uppsägningar, på arbetsplatsen. Genom ditt medlemskap har du en ekonomisk trygghet vid strejk och andra konflikter.

”Vi behöver värva fler medlemmar och rätt medlemmar för att höja organisationsgraden”.

Att organisera sig är både en rättighet och en skyldighet, det handlar om att vi ska ha ett starkt kollektiv där vi kan visa musklerna och driva igenom förbättringar i arbetsvillkor och lön för medlemmarna. Vi behöver värva fler medlemmar och rätt medlemmar för att höja organisationsgraden och öka vår styrka till att teckna bättre avtal för framtiden.

Som medlem i Kommunal är vi arbetskamrater som värnar om varandra!

Som svar till de som hävdar att de förhandlar och klarar sig bättre själva vill jag alltså säga: Det gör ni inte.

 

Christine Marttila,

Undersköterska inom akutsjukvården och ordförande i sektion SU-Östra.

 

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentarer

Dags att man skaffar advokater som kan arbetsrätt och förstår vad arbetaren behöver. Som det är nu , så är det rena rama (Rolf) vilda västern.
Arbetarna måste skyddas och stödjas. Hur många kan avtalen eller villkren i försäkringarna som amn som medlem skrivit på?

Helt rätt att fackföreningsrörelsen har fler försäkringar. Men vad är dom värda vid olycka eller sjukdom?
Det ser och hör man varje dag idag, fler och fler får sin sjukpenning indragen. Fler och fler blir utförsäkrade ur socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen.

Lo och övriga fackföreningssverige måste dra åt samma håll! Som det är nu, så finns inte något samarbete alls. Inte när det kommer till försäkringarna som betyder något för den vanliga arbetaren.

Inte i LAF, inte vid pensionering eller sjukpensionering eller vid sjukdom. Här finns inget kollektivt tänkande alls.

Genom att kommunal drivit individuella löner har dem ju självmant lärt medlemmarna att dem kan förhandla själv. Och står starkast ensam. Dem har dessutom skapat splittring där medlemmarna inte vågar säga till varandra vad dem själva tjänar. Vilket resulterar i visa vill strejka som fått dålig lön andra vill inte för dem fått höglönemarknaden pågrund av pengar dem tagit från sin kollega. Då kommer inte kollektiv avtalet att bli starkare ju fler man är.
Sedan kommer nästa grej. Lo märket bakbinder förbättringar av kollektivavtalet oavsett om man är fler medlemmar, När LO och Näringslivet kommit överens om ett Lönetak så har man suddat ut möjligheterna få bättre villkor om man har en högre organisations procent.. Skulle man nu se bort från Idividuella löner och Lo Märket. Är det inte medlemsantalet i sig som är viktigt utan hur hög organisations graden är på avtals området.
utan hur hög organisations graden är på avtals området.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-09-14. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.