Agnes Stuber/Jessica Bentsen/Linn Ejdersand
Foto: Agnes Stuber/Jessica Bentsen/Linn Ejdersand

Svårt att få plats på yrkesutbildning

|Det är inte självklart att man får gå en yrkesutbildning, inte ens till ett bristyrke. Den som har en utbildning sedan tidigare blir ofta nekad.
Men nya regler är på gång.

Om man först som vuxen kommer på vad man vill bli kan det bli svårt att förverkliga idén.

En del yrkesutbildningar ges bara på Komvux, och där kan det vara svårt att komma in om man redan gått en annan gymnasieutbildning.

Andra yrkesutbildningar finns bara på Yrkeshögskol­an. Men där kräver många av utbildningarna att man redan har läst särskilda gymnasiekurser – så om man inte kommer in på Komvux kan man inte heller gå Yrkeshögskol­an. 

 

LÄS OCKSÅ: Bra att veta för dig som vill plugga

 

Möjligheterna att komma in på Komvux är olika i olika del­ar av landet. Det beror på att kommunerna själva bestämmer hur mycket pengar de vill lägga på Komvux.

Skollagen säger att den som har kort utbildning ska gå före den som har längre utbildning. När pengarna inte räcker till alla, får de som redan har en gymnasieutbildning stå tillbaka.

I praktiken betyder det att man i en kommun kan få läsa till undersköterska fast man redan har en gymnasieex­amen, men i grannkommunen kan man nekas.

Regeringen har föreslagit utökad rätt att läsa på Komvux. 

Enligt förslaget ska man få rätt att gå på Komvux för att skaffa sig de förkunskaper man behöver för att läsa på högskolan eller Yrkeshögskolan. 

Man ska också kunna få läsa till ett annat yrke på Komvux även om man redan har gått gymnasiet, men det föreslås gälla personer som har en ”svag ställning på arbetsmarknaden” – alltså tillfälliga jobb varvat med perioder av arbetslöshet.

Även i fortsättningen föreslås personer utan gymnasieutbildning få högst prioritet.

Regeringen vill att de nya reglerna ska gälla från och med 2017. Men det är många som ska tycka till om förslaget innan dess, så det är ännu oklart exakt hur det kommer att utformas. Till exempel ser kommunerna en risk i att en stärkt rätt att läsa på Komvux blir alltför dyrt, även om staten skjuter till pengar.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2016-04-13 15:00