Thorbjörn Lundström
Thorbjörn Lundström

Svårt att få rätt som mobbad

|Brist på kunskap och bevis gör att det är svårt att få arbetsgivare dömda för mobbning. Det hävdar Thorbjörn Lundström, polis som utbildar i arbetsmiljöbrott.

- Det är inte så lätt att få rätt som mobbad, säger Thorbjörn Lundström.

Han är övertygad
om att det finns ett stort mörkertal när det gäller mobbning på arbetsplatserna. Efter att ha utrett arbetsmiljöbrott i sju år ser han också stora brister i hur mobbning hanteras.
- Mobbning måste polisanmälas. Lagstiftningen är tillräcklig för att arbetsgivaren ska åtalas för brott mot kränkande särbehandling, säger Thorbjörn Lundström.
Han hävdar att mobbning är ett brott mot arbetsmiljölagen om man kan bevisa att någon fått en skada på grund av någons beteende. Straffen som kan komma i fråga är böter, villkorlig dom eller fängelse.
Men problemet är att polisens kunskaper om lagstiftningen brister. Och att det är svårt med bevisningen.

Thorbjörn Lundström jämför med en arbetsplatsolycka, då får polisen ett samtal från SOS-alarm, ambulans och polisbilar åker ut, området spärras av och kriminaltekniker undersöker.
- När det är mobbning kommer ingen till platsen och dokumenterar, det blir inga förhör på plats.
Ofta är det i stället den utsatte som själv får stå för bevisningen.
- Utsatta behöver stöd, det borde vara den fackliga organisationens uppgift. Den utsattes problem måste styrkas. Arbets-givarens argumentation är stark och måste motbevisas av utsagor från andra på arbetsplatsen.
Thorbjörn Lundström efterlyser civilkurage hos fler som kan berätta vad som hänt och är besviken på facket. Han berättar om oron hos skyddsbud som han förhört om utredningar av arbets-platsolyckor.
- De är oroliga för att inte få jobba kvar om de bråkar.

Han tror att facket
behöver större kunskap om regelverket.
Och att mobbade lättare skulle kunna få hjälp om det fanns en modell som liknade den med regionala skyddsombud eller om det stiftades en särskild lag mot kränkande särbehandling.

Kommentarer

Gång på gång utsätts människor anställda i fram för allt offentlig sektor för trakasserier och kränkande särbehandling som ofta slutar i katastrof för individen och i många fall dennes familj. Tillvägagångs sätten är skrämmande lika oberoende var i landet detta sker. Så länge arbetsgivare kan strunta i de skrivningar som finns ang. arbetsmiljö i t ex AFS1973:17 och Arbetsmiljölagen kommer detta att fortsätta. Kommunala tjäntemän är satta att "utreda" kränkande särbehandling inom kommunala förvaltningar. Som anställd är du chanslös mot dem eftersom dina ord inte räknas. Förvaltningschefen i mitt fall deklarerade att han hade "fullt förtroende för rektorerna". Därmed var mitt öde beseglat. Inget skadestånd utbetalas trots att saklig grund saknas till den påtvingade "egna" uppsägningen av tjänsten. Avgångsvederlaget utbetalas av skattemedel. Du är svartlistad för resten av ditt liv i din kommun. Alltså tvingas du flytta, om du lyckas få jobb utan betyg efter 20 är i samma kommun. Det som svider mest är fackets svek. Regionombudet som jag litade på lurade mig in i arbetsgivarens fälla. Jag fick inte ens information om de stackars 2 veckor som man har på sig att överklaga de avtal som jag under utpressnings liknande former tvingades skriva på under mellandagarna mellan jul och nyår. Facken hamnar i lojalitetskonflikt och agerar därefter. Ombuden räddar sitt eget skinn i första hand. Mitt råd är att anlita arbetsrättsjurist. Kostnadsfri rättshjälp utgår för den som inte tjänar mer än 260 000/år. Det finns bra jurister, mobbningsorganisationer som t ex Stopp, har uppgift om vilka de är. Endast en skärpt lagstiftning där kränkande särbehandling bedöms som de lagbrott det faktiskt är med rättsliga påföljder för arbetsgivare kan sätta stopp för dessa fuktansvärda övergrepp. Landsomfattande kampanjer med krav på lagstiftning måste till. Så låt oss hitta former för detta. NU! Det är val snart.

I samband med en fysisk skyddsrond på min arbetsplats frågar jag inspektören från arbetsmiljöverket om de även handhade mobbningsärendenden och berättade att jag i flera år blivit trakasserad av mina två närmaste chefer.
Efter ett tag blir jag uppkallad till enhetschefen där jag får höra att arbetsmiljöverkets inpektör klagat på mig för att jag klagat på den psykiska arbetsmiljön då det var en fysisk skyddsrond. Då jag senare vill lämna in en skriftlig anmälan till arbetsmiljöverket är det ingen som vill eller kan vidarebefordra den dill rätt instans.
I flera år påtalade jag brister i den psykiska arbetsmiljön till facket, men de lät bara saken bero. De var i praktiken helt ense med arbetsgivaren.
Det behövs verkligen en ny stark lagstiftning där den enskilde och inte bara facket kan driva frågor till arbetsdomstolen utan att riskera att bli ruinerad. En mobbande chef bör kunna straffas och den drabbade bör kunna utkräva skadestånd som inte bara består av några få årslöner.

när jag varslades om uppsägning juni 2000 var jag förberedd. jag var anställd av en ekonomisk förening som fusionerat flera gånger under 26 år. Aldrig skrev jag på något varsel och fackföreningen LEDARNA förklarade uppsägningen ogiltig. På ett tidigt stadium frågade jag om jag var misstänkt eller anklagad för något. Fackföreningsordförande hade inte fått någon sådan information. Att bli avskedad på grått papper ska inte vara möjligt enligt svensk lag. Ordkriget som används är olämpligt uppträdande , omdömeslöshet och misskötsamhet. Det är riskfyllt med A.D. för en arbetsgivare som vill rensa bort en anställd. Påföljande stämning gjorde att jag hade omvänd bevisning. Domaren i Tingstätten hade inte en susning om kränkande systematisk särbehandling. jag är inte säker på att attetyden och kunskapen ökat på dessa år.

Sitter just nu i den bisarra situationen där jag anklagas för ......, spelar mindre roll. Chefen tog ett beslut som jag skulle genomföra, påtalade att det var ett felaktigt beslut men chefen framhärdar och jag gör som jag blir tillsagd. När det sedan kommer stark kritik från organisationen mot chefens beslut, så backar han och säger att han ej gett någon sådan order.
Ännu har ingen ens brytt sig om att fråga mig om vad som var upprinnelsen till det hela. På ett tidigt stadium tog jag nödvändiga kontakter ända upp på högsta nivå för att försöka få ett slut på trakaserierna och kränkningarna från chefen, men inget hände. Detta långt innan konflikten var ett faktum.
Det lokala facket står helt på arbetsgivarens sida, de får ju sin lön därifrån.
På ett sätt hade det varit enklare om jag anklagats för något kriminellt, då hade jag haft rätt till ett juridiskt ombud.
Har nu blivit tvingad till ett arbete som arbetsgivaren vet att jag av hälsoskäl inte klarar, nattarbete.
Dessutom har jag blivit svartlistad så att jag ej kan söka andra tjänster inom företaget, trots att det finns flera avdelningar som vill ha mig i sin organisation.
De referenser, om mig, som min chef lämnar till andra arbetsgivare, gör det omöjligt att byta jobb.

Det jag skulle vilja se är att någon advokatfirma specialiserar sig på området.

Har egna bittra erfarenheter av hur illa min fackliga sektion skötte mina klagomål och varningssignaler under flera års tid! Till sist tar dom plötsligt parti för dom som kränker och fryser ut mig! Man lyssnar på HÖRSÄGEN och bryr sig inte ens om att fråga mig om hur allt hänger ihop! Man visar tydligt att det beror på VEM SOM KLAGAR och jag blir slutligen dubbelt sviken eftersom jag under denna tid var platsombud/skyddsombud på min arbetsplats. Merparten av dom arbetsrelaterade problem jag lyft på arbetsplatsen för ALLAS skull blev aldrig utredda, istället valde man att se ut mig som syndabock, vända problemet MOT mig och anklaga MIG för det som jag själv blev utsatt för! Inga bevis har jag, bara ord mot ord och mitt förtoende för facket är lika med noll för där fann jag mig till sist, sviken av både arbetskamrater och facket. Det måste göras någonting för att man på ett TIDIGT stadium TAR TAG i detta med arbetsrelaterade problem så att dom inte hinner växa sig så stora som dom gjorde hos oss och att ständigt påminna om att vi alla har ett stort ansvar för en GOD ARBETSMILJÖ, både arbetstagare, arbetsledning och fack! Frågan är bara hur vi ska komma dit?

Jag har pratat med 490 drabbade arbetsskadade. De som har ringt mig är till 90% offentligsektoranställda!
90% är kvinnor. Alla är mobbade, kränkta, förtalade och socialt utstötta från sina arbetsplatser! Den som begått brottet är straff-fri! Vi drabbade
får ingen rätt till Rättshjälp för att kunna få hjälp av
en advokat eller försvarare! till upprättelse! Vi skall
SJÄLVA BEVISA att vi är oskyldiga till dessa förtals-
kampanjer när vi skall få arbetsskadan godkänd gm
FSK, för att få livränta. Vi får svåra skador av det brott vi utsatts för! Ptsd, koncentrationssvårigheter,
panikångest, sömnsvårigheter mm. Vi får samma skador som krigsoffer! Nu är det dags för politikerna
att lyfta frågan till valrörelsen. En ny strafflag behöver tillsättas omgående!
Avgångsvederlag för drabbade arbetsskadade får
skattebetalarna betala! Den som begått brottet be-
höver inte betala skadestånd eller få fängelse!
Visa civilkurage och mod att starta en ANTI-
MOBBNINGSKAMPANJ omgående där Fackföreningarna behöver reagera!

Det borde inte vara så svårt att komma till rätta med mobbning om alla i dess närhet går samman och stöder den mobbade istället för att gömma sig bakom t.ex chef och fack , för att inte själva bli mobbade och arbetslösa, min egen vetskap som facklig förtroendevald blev att facket gör ingenting utan de ställer sig på chefernas sida , facken sviker sina medlemmar, som betalar deras dyra resor och kurser

Rubriken greppar det systematiska mönstret i kränknings processen. Viktigt är att markera på bred front. Knivarna i ryggen ska kännas men får inte märkas utåt. Målet är att utplåna individens människovärde och berättigande på arbetsplatsen. När målet är nått med eller utan utköp och förnedrande lokala, centrala förhandlingar är hotet undanröjt. Ingen orkar fråga efter den dumpade i rädsla fär replisalier och påföljande risker.EXEMPEL SOM KALLAS UPPGÖRELSE HAR STATUERATS OCH ORDNINGEN OCH TYSTNADEN ÄR TOTAL.

Mobbning är svårt att bevisa för arbetsgivaren erkänner ju aldrig utan får istället den utsatte att framstå i sk dålig dager och anklagar den utsatte för att vara besvärlig och att ha samarbetssvårgigheter. Att anmäla sin arbetsgivare för brister i organisation och ledarskap (vilket i 99% är en bakomliggande faktor som ifrågasätts och följs av utmobbning) är en modig handling som borde belönas av rättssamhället istället för att bestraffas. Miljöpartiet är det parti som förespråkar civilkurage vilket kommer att ge många röster. Uppdrag gransking visade i sitt reportage om mutor och korruptione i Göteborgs Kommun hur viktigt det är för samhället att anställda vågar slå larm. Sambandet mellan dåliga arbetsmiljö och ohälsa är ett faktum. Varför sviker facket sina medlemmar?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2010-05-19 12:59