Sverige och Finland toppar med kvinnor

|Antalet kvinnor i EU-parlamentet ökar totalt med tre procentenheter till 34 procent från tidigare 31.
Sverige och Finland får fler kvinnor än män i parlamentet.

– Det är steg i rätt riktning att över en tredjedel nu kommer att vara kvinnliga ledamöter i parlamentet även om det återstår mycket arbete, säger Margot Wallström, vice ordförande i EU-kommissionen.

Siffrorna på fördelningen kvinnor och män i det nyvalda EU-parlamentet börjar nu droppa in.
Det definitiva resultatet kommer först i mitten av juli. Men de flesta enskilda länder har redan nu redovisat utgången.
Margot Wallström har drivit kampanjen 50/50, att hälften av ledamöterna ska vara män. Men dit är det fortfarande långt.
Hon tycker dock att det finns ljusglimtar.
– Det är speciellt roligt att Cypern som tidigare inte hade några kvinnliga ledamöter nu har valt två kvinnor till sina sex mandat.
Därmed ökar Cypern sin kvinnorepresentation från 0 till 33 procent.
– Det är också roligt att Sverige och Finland nu har fler kvinnor än män i Europaparlamentet från och med den här mandatperioden.

Sverige ökar antalet kvinnor i EU-parlamentet, från 47 procent till nära 56 procent. 10 av 18 ledamöter är kvinnor. Men Finland är det land som nu får mest kvinnor i parlamentet, hela 62 procent.
Estland har sedan tidigare hälften kvinnor i parlamentet och fortsätter med detta.
Sämst på kvinnorepresentation är Malta med inga kvinnor alls. Malta hade inga kvinnor under närvarande mandatperiod och någon förändring blir det inte under nästa.
Bland dem som minskar sin kvinnorepresentation är Luxemburg och Irland, Litauen och några forna öststatsländer.

För 30 år sedan var antalet kvinnor i EU-parlamentet 16,3 procent. Endast två talmän har sedan 1979 varit kvinnor.
Återstår nu att se om det blir någon ytterligare kvinna på de ledande posterna inom EU. Margot Wallström (S) hade gärna sett sin grekiska kollega Anna Dimamantopoulou som ordförande inom EU-kommissionen. Men i och med att de konservativa partierna stärkte sitt fäste har den nuvarande ordföranden, José Manuel Barroso, förklarat att han gärna sitter kvar fem år till.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2009-07-03 14:18