Mira Hjort
Ardalan Shekarabi (S) och Jonas Sjöstedt (V). Foto: Mira Hjort

Tak för vinster i skola och omsorg

|Regeringen och Vänsterpartiet är överens om hur vinster i välfärden ska begränsas. Enligt förslaget sätts vinsttaket till sju procent av operativt kapital, plus statslåneräntan.
Kritiken från opposition och näringsliv är som väntat hård – och det väntas inte gå igenom riksdagen och bli verklighet.

På en gemensam pressträff med civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt vid lunchtid på fredagen, presenterades lagrådsremissen för begränsning av vinst i välfärden.

– Det har länge funnits en folklig ilska mot läckaget i svensk välfärd. Vi menar allvar med att vi vill säkerställa att skattebetalarnas pengar ska användas till det de är avsedda för, sade Ardalan Shekarabi på pressträffen.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt förklarade att ett stort steg nu tagits för svensk välfärd.

– Detta är det enskilt största och viktigaste steget mot att se till att pengarna ska gå till välfärden, sade Jonas Sjöstedt.

Förslaget bygger på att vinsttaket kopplas till ett krav på tillstånd för att få bedriva välfärdsverksamhet. För att få och behålla tillståndet får man inte göra vinster större än sju procent av operativt kapital plus statslåneräntan, utan måste då återinvestera pengarna.

Förslaget innehåller också ett förbud för värdeöverföringar genom till exempel ”icke marknadsmässiga löner” eller hyror. På så sätt skulle man undvika att företagen rundar vinstbegränsningen genom kreativa lösningar.

Förslaget omfattar skolan, äldreomsorgen och LSS-verksamhet. Sjukvården var med i Välfärdsutredningen men regeringen har sagt att de inte ser samma problem inom sjukvården och tillsatte strax före jul i stället en separat utredning om sjukvården. Även Kommunal har sagt att sjukvården kan vänta.

Idéburna aktörer undantas från kravet på vinstbegränsning. Det gäller stiftelser, SVB-bolag och ideella föreningar som har ett allmännyttigt intresse.

– De återinvesterar ju redan i dag eventuellt överskott i sin verksamhet och betalar inte ut någon vinst, sade Ardalan Shekarabi.

Dessutom föreslås ett ”golv”, som innebär att rörelseresultatet alltid ska tillåtas vara ett prisbaslopp, just nu cirka 45 000 kronor, oavsett hur stort operativt kapital företaget har. Det skulle enligt förslaget motverka att små företag drabbas för negativt. De här två förslagen är inte med i lagrådsremissen, utan först vill regeringen ha in synpunkter från andra instanser.

Ardalan Shekarabi sade på pressträffen att kommunerna kan komma att behöva en viss beredskap att ta över verksamheter om privata aktörer kastar in handduken, men påpekade samtidigt att det funkar så nu också.

– Redan i dag har kommunerna det yttersta ansvaret, det är de som finansierar verksamheterna, sade han.

Svenskt Näringsliv och Almega är som väntat kritiska. Enligt Almega kommer åtta av tio välfärdsföretag få svårt att överleva om förslaget blir verklighet, rapporterar TT. Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne säger i ett pressmeddelande att det skulle innebära ”ett dråpslag mot välfärden”.

– Regeringens förslag, som är helt styrt av Vänsterpartiet, bygger på ideologi och myter. Man har varit fullständigt tondöv för den massiva kritik som riktats mot förslaget, säger Carola Lemne i pressmeddelandet.

Även oppositionen är kritisk – såväl de fyra borgerliga allianspartierna som Sverigedemokraterna har länge gjort klart att de är emot vinsttak i välfärden. Centerpartiets partiledare Annie Lööf skriver på Twitter att förslagen som presenterats i dag är ”en attack på människor valfrihet”.

Kommunal är för en vinstbegränsning i välfärden och Kommunals ordförande Tobias Baudin har tidigare välkomnat förslagen från Välfärdsutredningen om ett vinsttak på sju procent.

Efter att lagrådet har sagt sitt kommer en proposition att läggas fram i mars, om tidsplanen håller.

Omröstning i riksdagen görs före sommaren – men ingenting pekar på att det kommer att gå igenom där, eftersom en majoritet i riksdagen är emot. Frågan kan därför bli stor i valrörelsen. 

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Varför bara vinsttak inom skola och omsorg?
Varför inte på kollektivtrafiken också?
Praktiskt taget all trafik är upphandlad till lägstbjudande, och aldrig har vi haft så mycket inställd trafik som idag?
Tåg och bussar står still till höger och vänster, och trafikanterna likaså?
Ändå så kan dessa trafikbolag skicka våra skattepengar till utlandet istället för att använda dem till underhåll så trafiken kommer och går när den skall?
Kanske dags att titta på om kollektivtrafiken inte fungerar bättre i icke vinstdrivande verksamhet? Eller ska vi fortsätta stå vid hållplatsen och vänta på en buss som inte kommer medan vi skickar ytterligare några miljoner skattekronor till utlandet?

Hej vinster i välfärden!
Centern och dom borgliga vill bara rasera allt,och det har man ju sett tidigare.
Alliansen vore inte så starka om dom inte var ihopslagna.
Vill man rasera landet, och det har vi ju sett med landstinget som köpt stödstrumpor för 6000 kr paret och dom är borgliga.Och det säger säger en hel del.
Ingen ska tjäna pengar i välfärden mm.
Det är väl bra om det blir ett tak för vinster i välfärden,helst så ska man som blomsterfonden ha kvar pengarna i verksamheterna.Och det är shysst!

Annie Lööf vill bara ha makt position.Sänka lönerna för människor och snart har vi inga rygga anställningsavtal kvar och ni borgliga ska fortsätta.Ni sänkte löner för fler arbetskamrater när ni satt i regeringen.Så dom fick låna pengar för att kunna köpa mat och busskort.Nu har dom i flera år betalat tillbaka allt ,men dom hoppas på att vår nuvarande regering får fortsätta.
Kom ner på jorden.Annie Lööf har du inga mänskliga känslor?
Många som jag känner har lust att flytta till ett annat land pga att man förstört deras livs situation.

Bolag är experter på dölja vinster genom att skicka pengar mellan bolagen och har massor av sätt att komma undan.
När vi säger att vissa saker får köpas och säljas, bestämmer eller underförstår vi att det är i sin ordning att hantera dem som varor, som privat egendom och medel för egen vinning. Men allting bör inte värderas på det sättet.”

Det är detta diskussionen om vinster i välfärden bör handla om, inte om procentsatser på insatt kapital. Välfärdskapitalisternas plundringar på skattepengar som flyttas till skatteparadis är givetvis moraliskt förkastliga. Men det är inte detta som skapat bristerna och kaoset i vård, skola, omsorg och de senaste åren även flyktingmottagandet som blivit en miljardindustri för Bert Karlsson, Wallenberg & Co.

Oavsett hur moraliskt förkastliga dessa vinster är så är de trots allt bara ett symptom på den sjukdom som sedan årtionden drabbat välfärden.

Grundproblemet är marknadsanpassningen. Skola, vård, omsorg, flyktingmottagning med mera har förvandlats till varor på en kapitalistisk marknad, att handlas till lägsta möjliga pris, som vilka varor som helst.

Detta gäller inte bara privata profitörer som berikar sig på skattepengar, det gäller även inom den gemensamma välfärden. Patienter har förvandlats till kostnader och varje avdelning tvingas in i ett konkurrenssystem som reducerar människovärdet till ett marknadsvärde. Anställda och avdelningar spelas ut mot varandra. Chefer förvandlas till räknenissar vars uppgift är att hålla budget. Budgetöverskotten i ena ändan blir utbrända vårdanställda och vanvårdade patienter i andra ändan.

För att komma åt detta krävs att kapitalismen kastas ut ur välfärden. Sociala rättigheter måste förmedlas och planeras inom sammanhållna offentliga system, där behoven styr hela verksamheten. Människovärde ska styra istället för marknadsvärde.

Är man socialist borde man anse att detta gäller även människors behov av mat, bostäder och över lag i samhället. För ett välfungerande och tryggt samhälle för folket krävs att människors behov är både mål och utgångspunkt för samhällsplaneringen, inte privata storföretags vinster och kommande kvartalsrapporter.

Men att kasta ut kapitalisterna ur vård, skola, omsorg och flyktingmottagande vore en bra början.

Man skapar sjuka marknader med att medvetet ta in folk och inte bygga, betongprorgrammen på 60-talet var tillfällig lösning så att alla skulle få tak över huvudet, nu blir det kaos och våld när det saknas bostäder och sysselsättning.

Vi har ledare som skiter i tryggheten och välfärden. Trygghetssystemen är sönderslagna och folk kommer på obestånd och sedan kommer kaoset. En mycket tragisk utveckling och arbetarrörelsens ledare har öppnat dörrarna till råkapitalism och klasshat. Dom som har och dom som inte har något. Det finns forskning på detta men det struntar dom i.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-02-09. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.