The Alphabet

|En dokumentär i regi av Erwin Wagenhofer.

Erwin Wagenhofer har gjort en dokumentär som väcker tankar och som kan fungera väl som diskussionsunderlag för att bredda debatten om skolans kris. I sig själv lämnar den tyvärr mycket att önska. Wagenhofers tes är att skolsystemet i den industrialiserade världen kväser självständighet, kreativitet och fantasi. Konkurrensen och kraven på prestation är av ondo. Problemet är att man inte litar på filmen, den är själv okritisk och svarar inte på sin egen fråga: hur ser det skolsystem ut där barnen inte begränsas i sitt kunskapssökande?

Betyg:
3

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2014-09-25 15:00