ka.se i december.
ka.se i december.

Tjänstepensionen är räddad

|Tjänstepensionen är räddad för anställda inom kommuner, landsting och kyrkan. Kommunal har tillsammans med andra berörda fack träffat en överenskommelse med arbetsgivarna som innebär att tjänstepensionen aldrig kan sänkas.

I december uppmärksammades att de som omfattades av de äldre tjänstepensionsavtalen PA-KL, PAK och LPAK skulle få sin tjänstepension kraftigt sänkt på grund av problem med samordning mellan bruttopensionsavtal och allmän pension.

Fack och arbetsgivare sa redan då att de skulle hitta en lösning för att förhindra sänkningen. Och nu är överenskommelsen klar. Den innebär att tjänstepensionen aldrig kommer att bli lägre än i december 2018. I fortsättningen ska tjänstepensionen räknas upp varje år med förändringen av prisbasbeloppet.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Viktigt med tjänstepension,men tyvärr så måste man själv kolla upp om företaget ,som man jobbar hos betalar tjänstepension( Avgift).
För min del så måste jag kolla upp flera ställen som jag jobbat på om dom har betalat.
Så tänk på det ni som jobbar att det inte är självklart att den delen är betald.

Skriv din kommentar

Kommentarer är tillåtna till 2018-07-26.
Din kommentar kan komma att publiceras som en insändare i KA:s papperstidning.