Jessica Gow/TT
Sten Nordin, Heléne Fritzson, Annelie Nordström och Lenita Granlund. Foto: Jessica Gow/TT

Treårigt avtal ger lyft för undersköterskor

|Kommunal och SKL har tecknat ett nytt avtal som ger ett lönelyft på i genomsnitt 520 kronor per månad första året. Undersköterskorna får i genomsnitt 1020 kronor per månad i år.
– Kommunal har i dag träffat ett historiskt avtal för jämställda löner och villkor, säger ordförande Annelie Nordström.

Kommunal gick ut hårt i årets avtalsrörelse och krävde en extra satsning på undersköterskor, utöver industrins märke. Det gick vägen. I dag (29 april) tecknade Kommunal och SKL ett kollektivavtal som ger undersköterskorna i genomsnitt 500 kronor extra första året.

– Alla medlemmar får reallöneökningar och undersköterskorna får en rejäl extra löneökning. Det innebär att vi äntligen kan börja bryta värdediskrimineringen av den här här stora yrkesgruppen. Arbetsgivaren har förstått att högre löner behövs för att kunna rekrytera de många undersköterskor som vården och omsorg behöver i framtiden, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström vid en gemensam presskonferens precis efter att avtalet blivit påskrivet.

 

LEDARE: Äntligen satsas det på kommunalarna! 

 

Avtalet är treårigt och gäller från den 1 maj 2016 till den 30 april 2019. Första året ger löneökningar på i genomsnitt 520 kronor, vilket är i nivå med industrins märke på 2,2 procent. Dessutom får undersköterskorna i genomsnitt 500 kronor extra första året – en genomsnittlig ökning på 1020 kronor.

Specialistundersköterskor ska få lite mer än övriga undersköterskor, är det tänkt. Men vad parterna kommit överens om exakt ger de olika svar om. Enligt SKL ska alla undersköterskelöner öka med 800 kronor i genomsnitt, det vill säga 280 kronor utöver märket. För cirka 25 procent av undersköterskorna blir de genomsnittliga löneökningarna högre än de 1020 kronorna.

– I snitt får undersköterskor 500 kronor extra, men en en fjärdedel av utrymmet ska användas till specialistundersköterskorna, säger SKL:s förhandlingschef Maria Dahlberg.

Enligt Kommunals ombudsman Maria Hansson är det inte formulerat så i avtalet.

– Men en viss del av de 1020 kronorna kommer arbetsgivaren få bestämma ensidigt över om man inte kommer överens om annat lokalt, säger hon.

– Men någonstans runt 25 procent kan komma att få mer än de resterande undersköterskorna.

Då blir det väl lägre än 1020 kronor i snitt för övriga 75 procent?

– Ja det blir det ju. Men vi tror att man kommer att sätta sig och förhandla om alltihop lokalt.

 

LÄS OCKSÅ: Så kan lönelyftet fördelas

 

Undersköterskornas löneökningar 2016 landar totalt på 4,3 procent, mot 2,2 procent som är märket. Totalt är avtalet värt 3 procent.

2017 och 2018 blir de generella löneökningarna enligt märket och undersköterskorna får 180 kronor respektive 150 kronor extra.

Det är oklart hur många som berörs av undersköterskesatsningen. På presskonferensen sa Kommunal att den gäller de som har undersköterskeexamen. De kunde inte svara på om exempelvis skötare omfattas.

– Det får lösas lokalt, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare. 

Det finns inga individgarantier i avtalet, vilket innebär att pengarna hamnar i en pott som fördelas lokalt.

Alla undersköterskor får inte 1020?

– Nej, det ska fördelas, säger Lenita Granlund.

Kommunal har bland annat fått betala med lägre ökningar av lägstalönerna. Det första året höjs lägstalönerna med 80 procent av märket (se fotnot). Det andra året höjs de också med 80 procent av märket och sista året 100 procent. Men Lenita Granlund säger att Kommunal i gengäld har fått in att undersköterskornas lägstalöner höjs mer, eftersom den så kallade kvalifikationsregeln skrotas. Det innebär att man går in på den högre lägstalönen direkt i stället för att behöva jobba ett år först.  

Avtalet innebär också en plan för hur heltid som norm ska införas i kommunerna. Alla arbetsgivare ska tillsammans med Kommunal senast 2017 har arbetat fram en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska följas upp årligen och gälla fram till 2021. Då ska heltid som norm vara infört i samtliga kommuner, enligt Kommunal.

Heléne Fritzon (S), ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, säger att SKL är nöjda med avtalet.

– Det finns fördelar med att vi stärker våra verksamheter med en satsning på undersköterskor, att vi kan möta det ökade behovet inom vården och omsorgen. Det gör att värdet på alla sätt kan räknas hem i våra kommunala budgetar. Det faktum att vi får ett treårigt avtal betyder också väldigt mycket för våra medlemmar, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Vad säger Svenskt Näringsliv om att avtalet blir så kostsamt?

– Vi bedömer att omvärlden ser att vi har tecknat ett avtal som förhåller sig till märket, säger Heléne Fritzon,

SKL tycker också att det är viktigt att det blir utrymme för ökad lönespridning, eftersom man har gjort skrivningar för karriärutveckling. Det gör att de undersköterskor som kommunerna vill satsa på, de kommer också upp i betydligt högre löneökningar.

Enligt SKL innebär avtalet också förändringar i turordningsreglerna och förenklade uppsägningstider. Det innebär framför allt att turordningskretsarna görs mindre. Möjligheterna till omplacering blir sämre, för kommunalarna. En turordningskrets ska kunna begränsas till tre driftsenheter, till exempel tre äldreboenden, istället för som i dag att hela kommunen kan vara en turordningskrets.

Kommunal säger att det bara är en principöverenskommelse, att man är överens om en översyn av turordningsreglerna. I översynen ska turordningskretsarnas storlek diskuteras. 

Lenita Granlund sa under presskonferensen att förhandlingarna varit konstruktiva ända in i kaklet. Hon poängterade också att Kommunal är glada för att de slapp varsla om konflikt.

Fotnot: Lägstalönerna räknas i år upp med 80 procent av 2,2 procent i det nya avtalet.
När avtalet presenterades i fredags (den 29 april) sades det att lägstalönerna skulle höjas med 80 procent av märket, vilket vi tolkade som 80 procent av 520 kronor men så är det alltså inte.
Lägstalönerna höjs i år till 18 398 kronor, för den som fyllt 19 år) en höjning med 318 kronor vilket motsvarar en uppräkning med 80 procent av 2,2 procent) och för den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning blir enligt samma räknemodell den nya lägstalönen i år 20 474 kronor.
Nästa år räknas lägstalönerna upp med 80 procent av det märke som då förhandlas fram och i januari 2019 med 100 procent av det märke som förhandlats fram 2018.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Det är ju jättebra att alla ska ha rätt till heltid. Frågan är ju bara hur dom ska lösa det? Ska jag få jobba på olika arbetsplatser, ett ställe på morgonen och ett på eftermiddagen. Eller ännu värre en delad tur, flera gånger i veckan! Mera kvällar eller helger??
Blir det mer flänga och fara och mera obekväm arbetstid än det redan är, så kommer vi snart ha ett gäng utbrända USKOR, det är vad jag tror......

Kommunal berättar sagor för alla då detta inte leder till bättre villkor för någon inom kommunerna. Tyvärr. Mitt förtroende för förtroendevalda är uttömt. Man berättar inte hela sanningen, då man undanhåller viktig information från förhandlingarna. Vänta får ni se.

Tycker det verkligen borde vara på sin plats att även skjuta upp lönen lite mera för oss som jobbar natt inom vården vårat natt OB är skrämmande lågt samt varför har vi inte ett natt-tillägg som ssk , har vi inte lika stor rätt till det också ? Nattarbetrarna har varit en grupp som har glömts bort länge nu .

Tror att det är ett tveksamt avtal. Här får ni en tusenlapp och var tyst nu! Kommande år blir det samma som märket dvs ökade klyftor. Ja undersköterskor får 180 Sek extra, efter skatt 130 Sek. Nu pratar vi tiotals kronor dvs läskpengar.

Är man inte undersköterska får man samma som märket rakt igenom. Rätta mig gärna om jag har fel.

Känner mig väldigt orolig för "turordningskretsen" vad är det som diskuterats? Planer för att uppnå heltid som norm, ska det vara genomfört 2021? Eller? Vad är det för utrymme som arbetsgivaren kan fördela på egen hand om vi inte kommer överens? Känns oroande att så många nyckelfrågor överlåts till lokala parter att komma överens om. Får lite ont i magen när jag läser överenskommelsen.

Nu blir jag konfunderad... Vad ska undersköterskorna få? Enligt vad som står här ovan så får undersköterskorna i snitt 500:- utöver de 520:- som alla får (om man har full pott på sitt lönesamtal). Men enligt SKL:s hemsida så säger man att hela undersköterskegruppen får i snitt 800:- (är detta utöver 520:-?) och sedan görs en särskild karriärsatsning, där var fjärde får 880:- (är detta också utöver 520:- och utöver den tidigare satsningen?).....

Kommunal har gått ut och sagt att uskorna får 1020:- i snitt, om man har spikat lönesamtalet! MEN nu ljuger ju Anita och Annelie! det låter ju som att man kommer att få 800:- i snitt och inte vet jag om man kan säga att det är en satsning att får 610:- på 3 år utöver den vanliga löneökningen, som även alla andra får! Hoppas att det inte har blivit några försämringar i AB:et, får då tycker jag att de som sitter i avtalsdelegationen får stå till svars....

Hur gick det med de delade turerna?

En fråga varför går man med på ett treårigt avtal.
Med tanke på industrin som tecknade ett årigt avtal.Nu höjs undersköterskor lön skapligt under 2016.Men 2017 och 2018 ska vi gå efter märket i avtal.vi säger att industrin får 2% 2017 och vi kommunalare samma. Eftersom industrin har högre medelön så får väl dom mera pottpengar att fördela på så sätt drar väl deras lön iväg igen under 2017 och 2018 och vi kommunalare får en lägre pott eftersom vl har en lägre medel lön.
Hoppas att jag fattat rätt eller så får nån gärna förklara för mig.

Denna gång måste de äldre uskorna få kompensation. Vi har stått stilla alldeles för många år. Snart har de nyutbildade mer än oss som jobbat MÅNGA år. Men kom ihåg. De e vi som tar hand om dom och lär dom allt från början.

Bra att undersköterskorna får en rejäl höjning!Hoppas att Ni snart tänker på personal inom kosten!Tycker att vi också kunde va värda mer!

Vad är specialistundersköterska? Vad ingår i den utb?

En specialist undersköterska har gått en utbildning på mellan 1,5-2 år på yrkeshögskolan. Oftast är man specialiserad på demens el intensiv vård el op men det finns också specialist inriktning på vård i livets slut...Själv gåt jag nu en 2 årig utbildning till sepialist undersköterska med inriktning mot demens på TUC i Tranås. Läser den på distans o jobbar samtidigt. / Viveca

Förstår ihur jag ska tolka,vad ni menar att inte "alla undersköterskor "får 1020kr.Arbetar i kommunen som "Demensspecialiserad undersköterska"

Bra att ni får upp lönerna i denna sektorn, jag ser på min fru som har jobbat inom denna branch i 20år och har betydligt sämre lön än mig (tjänsteman inom automation) varför ska hennes jobb betala sig så dåligt? det arbetet hon gör är betydligt viktigare och betydligt tyngre arbetsbörda än mitt. Bra att det blir en förändring!!!

Ser ut som om Kommunal lyckades höja lönen som de lovat. Grattis! Men ett treårsavtal är en lång tid.
Ser nu med spänning fram emot när det blir dags för bussförarnas avtalsförhandlingar i augusti. Lycka till?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-05-20. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.