Linn Ejdersand/arkiv
Bussförare. Foto: Linn Ejdersand/arkiv

Trötthet orsakade bussolycka

|Det var troligtvis förarens trötthet som orsakade den svåra bussolyckan i Sveg i fjol då tre personer omkom.
Det konstaterar Statens haverikommission.

Det var i april i fjol som en beställningsbuss från Bergkvarabuss var på väg med skolbarn från Västergötland mot Klövsjö skidområde i Jämtland. Cirka två mil söder om Sveg körde bussen av vägen i en singelolycka. Tre av de 52 eleverna på bussen omkom och sex personer skadades allvarligt.

I Statens haverikommissions rapport fastslås att föraren med största sannolikhet var påverkad av trötthet på en nivå som innebar stor risk för att han skulle somna. Haverikommissionens utredning visar också att Bergkvarabuss saknat en tillräcklig riskanalys för trötthet och nattarbete. Utredarna konstaterar dessutom att en stor andel av passagerarna, 72 procent, saknade bilbälte då olyckan inträffade. Det bidrog till att olyckan blev så allvarlig.

Som en följd av olyckan har Statens haverikommission lagt fram flera säkerhetsrekommendationer till regeringen. De innehåller bland annat krav på särskilt beakta riskerna vid nattarbete, inom ramen för översynen av EU:s kör- och vilotidsregler. Haverikommissionen rekommenderar också regeringen att utreda förutsättningarna för bältespåminnare och sidokrockkuddar i busar.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Detta visar hur svagt facket agerat de sista 20 åren
Förr inom SL behövde natten endast jobba 6 timmar

Ja körtiderna måste anpassas till verkligheten, konstigt att Sverige tillåter dylika mastodont pass. Jag åker mycket
buss i Thailand vi åker 60 mil över natten. Då byter chaufförerna av varandra 3 ggr så varje chaufför kör 20 mil.
Thailand har väl ingen arbetsrätt att yvas över, men i detta fall är man ett föredöme. Läste även att chauffören
letat nattöppna restauranger. Men norr om Gävle är det klent med nattöppna ställen. Det borde inte vara en överraskning för åkeriet. Skickar man iväg en buss genom tassemarker då borde väl någon form av förtäring
medföras och bjudas på vid lämpliga tllfällen. En nattresa innebär givetvis att de flesta resenärer vill sova, men
några vill säkert rasta och röra på sig, och chauffören måste definitvt få i sig energi. Man kan även diskutera
om förarbyte efter vägen eller ha 2 chaufförer som byts av. Flyget är ju mer säkerhetsorienterat med dubbelbemanning där finns ju en autopilot tom. Men en chaufför ska ensam ansvara för 50 personer
och dessutom landgående transport.

Att ha ram tider på 13 timmar eller mer är att betrakta som slaveriarbete. Man pratar om 6 timmarsarbetsdag vad ska då en bussförare tänka som har ram tider på 13-13,5 timmar. Och vem orkar ha ett socialt liv efter 13.5 timmars arbetsdag och en resa hem till familjen. Det är förxxxxligt illa i den tid vi lever i. Det är dags att göra något åt ramtiden.
När man kör buss om natten borde man ha andra regler. Att köra buss nattetid säger det sunda förnuftet att man blir trött. Man borde givetvis köra kortare tid.

Som vanligt när en buss råkar ut för en olycka så är det alltid förarens fel. Bussbolagen tvår sedan sina händer.
Men om Jeppe är trött, varför frågar ingen varför Jeppe är trött?
Lagen säger:
•Den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar. Dock får
den dagliga körtiden uppgå till 10 timmar två gånger per
vecka.
•Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under två på
varandra följande veckor får körtiden vara maximalt 90
timmar.
Sunda förnuftet säger å andra sidan att kör du buss i 10 h på en dag eller i 56 h på en vecka så blir du helt klart trött. Att köra buss är inte som att sitta vid ett skrivbord, man måste ha nerverna på utsidan och vara beredd på att vad som helst kan hända i trafiken när som helst.
Så, ska säkerheten komma främst måste föraren vara utvilad. Bra raster och pauser i lugn miljö utan stress är en bra början. Detta lär dock kosta bussbolagen en hel de så intresse finns kanske inte? Men arbetstider som funkar i verkligheten är nog tyvärr enda vägen om inga olyckor ska hända på vägen.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-03-29. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.