Madeleine Andersson
Kommunals robottupp. Foto: Madeleine Andersson

Kommunal packar ner robottuppen

|Medlemsdialogen Kommunal vaknar avslutas, därmed försvinner också robottuppen. Förväntningarna har uppfyllts, förändringsarbetet har fått uppmärksamhet och drygt 1 300 förslag har kommit in.

– Vi har fått mer kunskap om vad medlemmarna tycker om Kommunal och vad de tycker vad vi borde leverera bättre på, säger Hillevi Good, kommunikationsenheten, Kommunal.

Tuppen marknadsfördes som en galande väckarklocka som skulle få medlemmarna att påverka framtidens fackförening. Delar av förändringsarbetet är redan igång, enlig Hillevi Good:

– Medlemmarna har tyckt att det tar för lång tid att komma i kontakt med oss och att få svar på frågor om medlemskap och fackliga frågor. Till exempel så har organisationen kring vår rådgivningstelefon förändrats för att skapa en högre tillgänglighet och vara lite snabbare.

Tydligt är också ett stort behov av facklig utbildning, både för förtroendevalda och medlemmar. Många vill ha utbildningen tidigare och mer fortlöpande.

Kommunal uppfattas som svårtillgängligt på fler sätt. Många vet inte när det är medlemsmöte, hur man blir förtroendevald eller påverkar.

– Det finns stora förväntningar på att vi ska bli mer inkluderande och stärka våra demokratiska processer, de upplevs som slutna, säger Hillevi Good.

Samtidigt tycker många att Kommunal är osynligt på arbetsplatserna.

– Det är tydligt att vi måste bli bättre där, vi måste bli tydligare för fler branscher och yrken, säger Hillevi Good.

I starten var det också fler som hörde av sig utifrån Kommunalskandalen.

– Sedan går tiden, jag tror att det är uppenbart för de flesta att vi har gjort städjobbet, förändrat våra policys och regelverk och skapat mekanismer i organisationen som gör att samma sak inte kan hända igen, säger Hillevi Good.

Hon tycker att dialogen har gett kunskap om storleken på olika problem och hur viktiga de är.

– Vi har kunnat dra nya slutsatser och har mer krut i prioriteringarna, det gäller till exempel tillgängligheten. Det finns höga förväntningar på att vi ska höra av oss snabbt, säger Hillevi Good.

Som ett resultat av dialogen har Kommunal listat 46 förändringsprojekt.

Många av medlemmarnas förslag handlar om arbetsvillkoren.

– En av våra största frågor är att man ska kunna ha hållbara heltider som man klarar av att jobba och som ger en hållbar livsinkomst. Det lokala inflytandet för arbetsmiljön är också en viktig strategisk fråga framöver.

Kommunal ser förslagen som starten på en förändringsresa.

– Den ska leda till ett starkare fackförbund med nöjda medlemmar och förändringar på arbetsmarknaden som medlemmarna vill se.

Nu finns en strategigrupp som jobbar mot 2022, som är ett delmål.

Robottuppen ska ut på en ny spännande resa, enligt Hillevi Good. Men just nu står den i en låda hos ordförande Tobias Baudin.

Kan den komma tillbaka 2022 och inspektera resultatet?

– Det kan den kanske göra, säger Hillevi Good.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Vi får hoppas att det 'nya kommunal' blir ett bra fackförbund som står upp för sina medlemmar och stadgar. Det var många som jobbade fackligt i gamla kommunal och poängterade enorma orättvisor i förbundet och vi blev inte väl behandlade av ledningen i kommunal. Kommunal i förändring bidrog till att demokratin minskade ännu mer och toppstyrningen blev maximal när sektioner slogs ihop och klubbar togs bort.

Tobias har tidigt poängterat att kommunal har lätt att falla in i gamla mönster och det får vi hoppas att det inte görs. Kommunal är en förening av arbetare och gör den till vad den är, heter det nu. Man kan inte ha folk i toppen som har höga löner och lever helt andra liv än sina betalande kamrater, alla orättvisor tystas då den rika ledningen inte förstår vad sina medlemmar har för problem. Det sista är att höginkomsttagare kan köpa villor för miljoner och kommunalsmedlemmar kommer kunna köpa lågprisbostäder med dom nya amorteringskraven.. En bra sak var att Tobias tar avstånd mot höjd pensionsålder.

Det är vi som är facket! Då är det viktigt att ledningen lever i sina kamraters verklighet, vara ute på arbetsplatserna och påverka samt uppbringa lön och leverne som sina betalande kamrater i föreningen, där har man ett första steg mot ett förändrat kommunal. Kommunal kan öka sin organisationsgrad rejält om man börjar med rättvisa inom förbundet.

Tuppen var nog gammal, utsliten, impotent och väderbiten redan från start, för den tillfredsställde inte bussförarna i vart fall. Nej, nu gal vi bussförare som aldrig förr, för att försöka väcka Kommunal ur törnrosasömnen till nästa avtalsrörelse...
Endast ynka 400 kronor efter skatt, kuckeliku!!!!!!!

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-12-08. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.