Undersköterska eller Omvårdnads- sköterska?

|Vad ska det heta? Kongressen valde att gå tillbaka till Undersköterska.

Kommentarer

på min avd där jag jobbar vi har en avancerad sjukvård det är undersköterskor som tar hand om patientens vård , , undersköterska har stort kompetens ,undersköterska som alltid ser hela helheten på patienten ,patienterna behöver alltid undersköterskor ,undersköterskor som tar hand om det mesta på min avd. utan undersköterska fungerar inte någon avd de behövs ,höj titeln till omvårdnad sköterska så kan ingen diskriminerar oss , det är faktiskt vi som har hand om dem här stackarna patienter ,vi ger dem vård ,det är dem värda dem här människor.

eller omv -sköterska?
Verkligen en undran.
Undersköterskorna får göra allt mer och mer, som inte har med deras UTBILDNING att göra, Mycket underligt. En målare målar, elkillen fixar elen, en ..m,m,
En undersköterska gör sjuksköterskans jobb samt städerskans , tvätterskans sophämtarens SITT EGET JOBB kanslisten arbete. Samt mycket mer.

Borde bli jättemånadslön.
Kan uskorna gå ihop och säga nej!

Det kan tyckas att det spelar ingen roll vad för titel man har, huvudsaken är att man erhåller betalt för utfört arbete.
Men efter 43 års arbetserfarenhet i statens tjänst, med ständiga omorganistioner. Det är viktigt att titeln svarar mot en klassifiering, som i sin tur ger en spännvid på månadslönen för befattningen..

Skriv din kommentar