Frankie Fouganthin/Wikimedia Commons
Ilmar Reepalu. Foto: Frankie Fouganthin/Wikimedia Commons

Utredare vill begränsa vinster

|Vinsterna i välfärden måste begränsas, skriver regeringens särskilde utredare Ilmar Reepalu på DN Debatt. Han leder Välfärdsutredningen, vars uppdrag är just att utreda hur vinstuttagen i vård, skola och omsorg kan begränsas.

För ett år sedan tillsattes Välfärdsutredningen. Den ska, med särskilde utredaren Ilmar Reepalu i spetsen, utreda hur det kan säkerställas att offentliga medel används till det de är avsedda för. Huvudregeln ska vara att vinster i välfärden återinvesteras.

Ett år in i utredningen skriver Reepalu på DN Debatt att kunskapen om företagens påverkan på välfärdssystemen är bristfällig. Han argumenterar också emot de som menar att problemen med vinster i välfärden kan lösas med bättre kontroll, och skriver att det leder till allt för stora kostnader för kontrollsystem.

Delar av utredningen ska vara klar i november 2016 och resten i maj 2017.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2016-04-08 10:32