Vad ska jag leva på som utbränd?

|Jag har en arbetsrelaterad stress- och utbrändhets­diagnos sedan flera år och har kämpat för att kunna komma tillbaka. Jobbade inom äldreomsorgen som undersköterska och är nu 59 år gammal.
Jag har gått igenom alla möjliga utredningar, varit sjukskriven i omgångar och även fått rehabilitering från arbetsgivaren, som letat efter möjligheter för mig att jobba vidare. Men varje gång jag försökt har det inte fungerat. Jag stressar upp mig, får ångest, kan inte sova och så vidare och så orkar jag inte. Sedan börjar det om.
Arbetsgivaren har nu gett upp hoppet om mig och själv är jag deprimerad sedan jag insett att min tid i arbets­livet kanske är över. Men jag har ju flera år kvar till pension! Vad ska jag leva på?
Försäkringskassan föreslår sjukersättning på heltid, men jag förstår inte riktigt vad det innebär, det vill säga hur ­mycket pengar det kan bli frågan om. Jag jobb­ade heltid de sista åren ­innan mina problem började, men dessförinnan handlade det ­oftast om deltid eftersom jag hade ­ansvaret för hem och barn. ­Numera är jag ensamstående och barnen är vuxna.
Jag har varit med i facket i alla år och är det fortfarande. Finns det någon försäkring som jag kan ha glädje av?
/Kämpar på trots allt

SVAR: Kan du inte arbeta vidare i något förvärvsarbete återstår sjukersättning, det som tidigare hette förtidspension. Sedan 2008 är kraven för denna stränga: man ska ha en nedsatt arbetsförmåga i alla tänkbara arbeten under all överskådlig framtid och rehabiliteringsmöjligheterna ska bedömas vara uttömda. 

Försäkringskassan har före­slagit dig sjukersättning på heltid, men även om de beslut­ar om detta kan du överklaga om du inte vill förtidspensioneras. 

Ersättningen utgår i grund­en från 64,7 procent av din ”antagandeinkomst”, som baseras på dina bästa inkomst­år under en ramtid. Denna ramtid beror i sin tur på hur gammal du är när ersättningen beviljas. Du är 59 år, vilket innebär att ramtiden blir fem år. De tre bästa åren under denna tid räknas och genomsnittsinkomsten ligger till grund för sjukersättningen. 

Har man saknat egna inkomster eller om dessa varit för låga kan man i stället beviljas så kallad garantiersättning.

Du arbetade heltid innan problemen började. Om vi ­antar att du de senaste fem åren hade årsinkomster där de bästa tre åren låg på 230   000, 240   000 och 250   000 kronor kommer sjukersättningen att bli 64,7 procent av genomsnittet på 240   000, alltså 155   280 kronor per år eller 12   940 kronor i månaden före skatt.

Som komplement till sjuk­ersättningen finns som tur är också AGS-KL, en försäkring hos AFA Trygghetsförsäkring. AGS står för avtalsgruppsjukförsäkring och den kan ge lite extra pengar varje månad. Huvudregeln är att alla anställda inom kommuner, landsting, regioner och Svenska kyrkan omfattas av AGS-KL. 

Privatanställda och kooperativt anställda arbetare omfattas i stället av AGS med liknande villkor. Ersättningen från AGS-KL betalas ut från och med månaden efter det att Försäkringskassan beslutat om att du ska få sjuk­ersättning eller aktivitetsersättning. Det är alltså viktigt att du anmäler din sjukersättning även till AFA, så att du får din kompletterande ersättning.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2017-01-31 13:47