Varför blommar inte pionerna?

| Mina pioner har stått på samma plats i minst 20 år, men de senaste två åren har det varit väldigt få blommor på dom. Hur gör jag nu i år?
Eva-Lena

SVAR: Jag tror att dina pioner stått för länge på samma plats. Med åren minskar markens reserver av näringsämnen, vilket i sin tur kan påverka växter på olika sätt. Minskad eller utebliven blomning är ett symptom, så det är kanske dags att plantera om och dela på plantan om den är stor. Var inte orolig för att den inte ska klara proceduren, fast du måste gå ganska hårdhänt fram.
Hösten är en lämplig tidpunkt och du behöver en vass spade att dela/hugga med. Se till att det finns friska knopp- eller skottanlag på varje bit, plantera sedan om på ny plats eller byt jorden till en välgödslad. Låt knopparna eller skotten ligga precis i markytan.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2007-04-03 14:48