Världsfacket slåss för strejkrätten

|Den 18 februari blir en aktionsdag över hela världen för rätten att strejka. Manifestationen genomförs av världsfacket i protest mot att arbetsgivare inte längre erkänner strejkrätten som en grundläggande rättighet för löntagarna. Facken får stöd av EU, men Sverige och andra medlemsländer har infört begränsningar av strejkrätten.

Världsfacket, ITUC, uppmanar till demonstrationer och andra aktiviteter för rätten att strejka.

– Vi måste reagera innan det är för sent, snart har vi ingen strejkrätt kvar, säger Oscar Eneroth som är ombudsman på LO.

Aktionsdagen genomförs på grund av en tvist i FN–organet ILO som har till uppgift att värna om fackliga fri– och rättigheter i världen.

ILO antar konventioner om skydd för arbetstagare och grundläggande rättigheter i arbetslivet som brukar räknas som en del av de mänskliga rättigheterna och bland annat är en del av EU–rätten.

ILO har en övervakningskommitté som består av företrädare för regeringar, fack och arbetsgivare. Kommittén kan kritisera länder som anses bryta mot ILO:s konventioner.

För tre år sedan började arbetsgivarna i kommittén hävda att strejkrätten inte är en grundläggande rättighet enligt konvention 87, som tidigare har varit praxis.

Övervakningskommittén kan därför inte kritisera länder som bryter mot strejkrätten.

Enligt facken och många regeringar hotar denna tvist själva grundvalen för ILO:s arbete, en trepartssamverkan för schysta villkor i arbetslivet.

– Om inte strejkrätten erkänns blir de andra rättigheterna om organisationsfrihet, förhandlingsrätt och andra friheter inte mycket värda, säger Oscar Eneroth.

Han företräder LO i den svenska ILO–kommittén.

– Strejkrätten har varit en del av ILO–rätten i över 50 år. Det oerhört allvarligt att arbetsgivare inte längre erkänner denna grundläggande rättighet.

Den 23–25 februari hålls ett extra ILO–möte i Genève för att försöka hitta en lösning.

EU–kommissionären Marianne Thyssen uttalade nyligen i EU–parlamentet sitt stöd för fackens uppfattning att strejkrätten är en grundläggande rättighet.

Hon förklarade att EU inte är en part i EU men att kommissionen stödjer och samordnar medlemsländernas arbete med denna fråga.

I den efterföljande debatten uttalade också ett stort antal EU–parlamentariker sitt stöd för strejkrätten,

Europafacket, som är en del av ICTU, uppmanar LO och de andra av sina medlemsförbund att uppmärksamma aktionsdagen den 18 februari.

Samtidigt påpekar Europafacket att de flesta av EU:s medlemsländer har infört begränsningar av rätten att strejka, däribland Sverige som i vissa fall förbjuder fack att strejka för att kräva kollektivavtal med utländska företag som tillfälligt är verksamma i Sverige.

LO, TCO och Saco kommer att uppmärksamma aktionsdagen den 18 februari genom en gemensam debattartikel som undertecknas av ordförande Karl–Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2015-03-09 10:45