Denny Lorentzen
Karin Rågsjö. Foto: Denny Lorentzen

”Vi går inte på tricket, Vardaga”

|Som stor vårdkoncern är det lätt att hålla fram ett enskilt boende och säga: här gör vi ingen vinst. De har bara flyttat vinsten högre upp i kedjan, skriver Karin Rågsjö (V) i en replik till Vardagas Ulla Tansen.

OBS! Ulla Tansen svarar i en kommentar här.

 

Redan hösten 2015 kom skarp kritik från den kända äldreforskaren professor Marta Szebehely mot den så kallade Östersundsstudien, där ett privat boende drivet av Vardaga och ett kommunalt boende jämförts av Nordic Healthcare Group. Szebehely ansåg bland annat att studien brast i trovärdighet för att konsultbolaget står Vardaga nära, bland annat hade vd själv gått ut i en debattartikel strax före studien och prisat vinstdrift i välfärden, tillsammans med branschorganisationen Vårdföretagarna och Vardaga, som då fortfarande hette Carema.

Östersundstudiens resultat, att privat vård var lika bra till ett lägre pris, kom därför knappast som en överraskning, men vad bland annat Szebehely också pekade på var att Vardaga sänkt vinstkraven medan studien pågick, för att förbättra sitt resultat. När studien sedan var över höjdes vinstkraven, kostnaderna skulle pressas, personalstyrkan fick gå på knä och Arbetsmiljöverket såg sig tvunget att hota med vite. Det är ju genom att sänka kostnader för personal som det går att göra vinst.

Kritiken kom mycket olägligt för de privata vinstförespråkarna, eftersom just Östersundstudien använts som ett exempel på hur bra och effektivt det är med vinstdrift i vården. Vardagas affärsområdeschef Ulla Tansen menar nu i sin replik till mig att Arbetsmiljöverkets utryckning inte har just med studien att göra. Nej, den kanske skulle kommit ändå? Vi kan dock konstatera att arbetsförhållandena för personalen på boendet efter att studien avslutats försämrades så till den grad att Arbetsmiljöverket agerade just då.

Tansen skriver också att ingen vinst tas ut ur verksamheten på just detta boende på Skogsbruksvägen i Torvalla. Så kanske det är, men det är ju just genom effektiva transaktioner mellan olika nivåer i gigantiska vårdkoncerner som vinsterna skapas. Så kan koncernledningen hålla fram enskilda boenden och säga titta; just här gör vi ingen vinst.

Vardaga är en av jättarna på vårdmarknaden, och gör mycket stora vinster med hjälp av skattemedel, vilket visats av bland andra Kent Werne i hans granskande reportagebok ”Den stora omvandlingen- en granskning av välfärdsmarknaden”. Företaget ägs av vårdkoncernen Ambea, som i sin tur ägs av riskkapitalbolagen Triton och Kohlberg Kravis Roberts. Riskkapitalbolag ger sig inte in i välfärden för att idka välgörenhet utan för att göra så stor vinst som möjligt. 

En granskning i Dagens Nyheter 2014-06-09 visar också att Ambea hade en omsättning på 4,7 miljarder kronor i Sverige och en vinst på 188 miljoner kronor. Samtidigt som man endast betalade 357 000 kronor i skatt, vilket innebar knappt 0,2 procent av rörelseresultatet.

När det gäller välfärden är en majoritet av Sveriges befolkning enig om att vinstjakten måste bort. Det är ett allvarligt systemfel som hotar den gemensamma vården, skolan och omsorgen. Att alla dessa kritiska plötsligt skulle ändra sig och tro att allt nog ändå går schyst till, för att Vardagas äldreboende på Skogsbruksvägen i Torvalla inte visar vinst, eftersom de flyttat vinsten längre upp i kedjan, det kommer inte att hända.

Att Vänsterpartiet skulle gå på det tricket kommer inte heller att hända.

 

Karin Rågsjö (V),
riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentarer

När vi säger att vissa saker får köpas och säljas, bestämmer eller underförstår vi att det är i sin ordning att hantera dem som varor, som privat egendom och medel för egen vinning. Men allting bör inte värderas på det sättet.”

Det är detta diskussionen om vinster i välfärden bör handla om, inte om procentsatser på insatt kapital. Välfärdskapitalisternas plundringar på skattepengar som flyttas till skatteparadis är givetvis moraliskt förkastliga. Men det är inte detta som skapat bristerna och kaoset i vård, skola, omsorg och de senaste åren även flyktingmottagandet som blivit en miljardindustri för Bert Karlsson, Wallenberg & Co.

Oavsett hur moraliskt förkastliga dessa vinster är så är de trots allt bara ett symptom på den sjukdom som sedan årtionden drabbat välfärden.

Grundproblemet är marknadsanpassningen. Skola, vård, omsorg, flyktingmottagning med mera har förvandlats till varor på en kapitalistisk marknad, att handlas till lägsta möjliga pris, som vilka varor som helst.

Detta gäller inte bara privata profitörer som berikar sig på skattepengar, det gäller även inom den gemensamma välfärden. Patienter har förvandlats till kostnader och varje avdelning tvingas in i ett konkurrenssystem som reducerar människovärdet till ett marknadsvärde. Anställda och avdelningar spelas ut mot varandra. Chefer förvandlas till räknenissar vars uppgift är att hålla budget. Budgetöverskotten i ena ändan blir utbrända vårdanställda och vanvårdade patienter i andra ändan.

För att komma åt detta krävs att kapitalismen kastas ut ur välfärden. Sociala rättigheter måste förmedlas och planeras inom sammanhållna offentliga system, där behoven styr hela verksamheten. Människovärde ska styra istället för marknadsvärde.

En av myterna som tyvärr florerar kring Östersundsstudien är att forskarna som genomförde den skulle ha anknytning till Vardaga. Det stämmer inte. Det var Östersunds kommun som beslutade om att genomföra studien och beställde den redan i samband med att de båda identiska boendena byggdes. Syftet var att jämföra ett kommunalt och ett privat drivet äldreboende utifrån ett antal objektiva kvalitetsparametrar. Först därefter genomförde kommunen den upphandling av driften av Skogsbruksvägen 133 som ledde till att Vardaga tilldelades entreprenaden.

Hela koncernresultatet – även den siffra Karin Rågsjö nämner – har i sin helhet återinvesterats i Vardagas och systerföretaget Nytidas verksamhet. Bland annat i att bygga nya äldreboenden och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning, kompetensutveckling för medarbetare, forskning och utveckling.

Ulla Tansen, affärsområdeschef Vardaga

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-01-03. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.