Camilla Sjöberg
Camilla Sjöberg

Vi måste kräva högre bemanning

|Det är av största vikt att vi som fackförbund tillsammans med arbetsgivarna sätter oss ner för att diskutera varför vi undersköterskor och barnskötare inte längre orkar arbeta heltid, skriver barnskötaren Camilla Sjöberg.

Välkomna tillbaka. När vi nu kommer tillbaka till jobbet efter semesterperioderna hoppas jag att alla har funnit ny kraft och energi till att utföra jobbet som vi kommunalare är så fantastiska på att göra. Utan oss skulle Sverige stanna!

Men när vardagen rullar på för fullt med heltidsjobb, hemarbete och fritidsaktiviteter för barnen hinner vi ibland inte känna efter hur vi mår, varken psykiskt eller fysiskt. Det är också vanligt att flera av oss inte orkar med en heltidstjänst. Att arbeta deltid ska vara en möjlighet och inte kännas som ett tvång för att man inte orkar. Dessutom är det svårt att leva på en deltidslön samtidigt som pensionen påverkas och blir lägre, en typisk kvinnofälla.

Därför är det av största vikt att vi som fackförbund tillsammans med arbetsgivarna sätter oss ner för att diskutera varför vi undersköterskor och barnskötare inte längre orkar arbeta heltid. Det jag ser som fackligt förtroendevald och sektionsföreträdare för Kommunal sektion Falköping-Tidaholm är att många inte orkar därför att arbetsmiljön är för dålig. Arbetstakten och arbetsbelastningen blir bara högre och högre. Det ställs större och större krav på att vara så effektiv som möjligt hela tiden och därför går man hellre ner i arbetstid för att inte riskera att bli sjuk.

Sjukskrivningstalen skjuter i höjden och den största anledningen till detta är psykisk ohälsa. Många i dag känner en stark press på att inte räcka till varken på arbetet eller i privatlivet. Så länge du får tid till återhämtning och sömn kan kroppen klara av stressiga perioder utan att ta skada. Men när dessa perioder blir fler och fler blir risken större för att du drabbas av ohälsa.

Jag anser att enda sättet att rå på dessa problem är att höja grundbemanningen inom barnomsorgen och äldreomsorgen.

Vi måste våga säga ifrån och ställa krav på våra ­arbeten. Vi kan påverka när många säger ifrån. Ni medlemmar är viktiga och glöm inte att ta hjälp av era värdefulla arbetsplatsombud/skyddsombud. Tillsammans kan ni göra skillnad genom att skriva tillbud. Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för er arbetsmiljö och genom att göra en tillbudsanmälan kan vi uppmärksamma arbetsgivaren på de problem som finns och på det viset skapa förutsättningar för förbättringar. Tillbudsanmälan är en mycket viktig dokumentation som kan användas som ”bevis” när arbetsmiljön är dålig.

Tillsammans med er sektion kan ni skriva motion­er eller påverka politiken till att ta viktiga beslut som gynnar er. Kommunalarna ska vara vinnarna i nästa års viktiga valrörelse.

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentarer

Jag måste hålla med dom som skriver om att personalen ska gå ihop för att åstadkomma en förändring. Stressen jag själv sett på nära håll i mitt dagliga arbete beror på flera faktorer än bara låg bemanning. Antingen är det faktiskt för låg bemanning eller så upplever man att det är så, för att man själv eller arbetsgruppen jobbar fel och ostrukturerat. Har man en fungerande planering som alla i gruppen aktivt arbetat fram och sen håller sig till kan faktiskt upplevelsen av underbemanning bli en annan. Åtminstone måste en väl fungerande planering, där alla jobbar lika och visar hur lång tid arbetet tar, vara steg 1 innan man kan ta steg 2. Det är allas personliga ansvar att analysera sitt eget tankesätt och atbetssätt. Är jag lättstressad eller är jag den lugna typen? Planering är A och O. Se till att du själv och arbetsgruppen har gjort allt ni kan och ska göra innan ni klagar uppåt. Fråga er själva vad ni gjort och utvärdera det. Vad man än startar så är även uppföljning A och O för att förhindra att det rinner ut i sanden eller förlorar sitt fokus på vägen. Ta eget ansvar och börja med dig själv. Jag har jobbat i hemtjänsten i snart 30 år och har även provat att jobba på ett boende i ca. ett år. Det var väldigt ostrukturerat i början och nya arbetssätt nästan varje dag beroende på vilka man jobbade med. Jag som är kolugn, och aldrig upplevt hemtjänsten som stressig, blev jättestressad och fick hjärtklappning vissa dagar. Det behövdes väldigt små medel för att uppnå ett bra resultat. Vi frågade oss varför det gick så bra idag , men inte igår. Svaret: Ett gemensamt upplägg på morgonen, vilket gjorde att vi kunde fokusera på våra egna arbetsuppgifter och känna arbetsglädje och harmoni. Då var det trevligt att jobba. En flygande start på morgonen däremot gör att man känner sig otillräcklig och att uppgiften sväller medan tiden bara krymper mer och mer. Det har varit lärorikt att få jämföra arbetet ute och inne. Vad ni än gör, stressa inte! Planera istället!

Lösningen är enklare än ni undersköterskor kan tro. Kalla samman till ett fackmöte där ni alla kommer överens om att jobba i normal takt. Det som inte hinns med hinns inte med. Detta kommer att tvinga cheferna att skaffa mer personal vare sig dom vill eller inte. Skapa inte er egen kvinnofälla genom att jobba fortare och fortare. Åker ni på utskällning? Ja men fint! Förklara bara lugnt att arbetstiden inte räckte till.

Bra skrivet , vi måste sätta ner foten , det gör man som du beskriver genom tillbudsrapporter / skade anmälningar bl.a.
Att vi anammar föreskriften Organisatorisk social miljö , och värvar fler arbetsplatsombud / Skyddsombud som genom att gå på Kommunals utbildningar får ett arbets sätt att verka gentemot arbetsgivarna . Och som du skriver om att skriva motioner både till Kommunal samt till politiker är ytterligare ett sätt att försöka påverka . Vi alla behöver berätta mer om att skriva motioner , många vet inte hur lätt det faktiskt är , och ju fler vi är desto mer kan vi påverka tillsammans .

Förstår inte varför det bara diskuteras om äldreomsorg och barnomsorg ska säga att det är lika tungt med bemanning i alla delar av vården och att det behövs tas upp överallt tråkigt för undrar om inte sjukskrivningar och underbemanning gäller överallt jag är uska fast i FO och kan säga att det är tungrott hos oss med och med erfarenhet ligger en stor press på oss med, så jag ber er se över all vård med bemanning

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-10-10. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.