Vi tar tillbaka vår fackförening!


|Vi accepterar inte att våra fackliga företrädare lever som direktörer. 
Det är ett hån mot oss som dagligen tar fajten på våra arbetsplatser där förtäringen på sin höjd består av kaffe och en ostfralla. Hela förbundsledningen borde avgå, skriver Kommunals sektion Gullmarsplan i ett uttalande som antagits på sektionens årsmöte.
 


Med bestörtning, sorg och vrede har vi följt rapporterna de senaste veckorna om vad som händer i vårt fackförbund Kommunal. Hur vi bedriver lyxkrogar, tar fram vinmärken, åker på bjudresor och hur förtroendevalda i vår ledning har utnyttjat sina positioner för egen vinning. 

Det är inte försvarbart att våra företrädare har villkor som är långt ifrån och totalt främmande våra medlemmars vardag. Löner för våra förtroendevalda borde stå i proportion till medlemmarnas inkomster, arvoden för externa uppdrag kopplade till förtroendeuppdrag bör avräknas från lönen. 

Vi kan inte acceptera att vi har fackliga företrädare som lever som direktörer. Det som förekommit inom Kommunal känns helt väsensskilt och som ett hån mot oss medlemmar och förtroendevalda på golvet och de värden vår fackförening ska representera. 
Vi tar dagligen fajten på våra arbetsplatser, där förtäringen på sin höjd består av kaffe och en ostfralla. Långt ifrån champagne och ostron. 

Det borde vara självklart att de som suttit i förbundsledningen omedelbart ställer sina platser till förfogande och avgår från sina förtroendeuppdrag i Kommunal då dessa personer totalt förbrukat sitt förtroende. 
 


Kommunal ska inte ägna sig åt näringsverksamhet, som till exempel lyxkrogar (som nu är avvecklad), som är helt frånkopplat den verksamhet vi ska bedriva. Likaså borde inte våra medel investeras i spekulativa intressen som går emot vår värdegrund och vi vill att det tas fram nya riktlinjer för hur förbundets ekonomiska medel ska placeras i framtiden. 
 


Likaså vill vi att riktlinjer och policys kring representation, resor och alkohol ska respekteras och vara lika på alla nivåer i förbundet. 
Utlandsresor och andra kostsamma aktiviteter ska ställas under medlemmarnas inflytande på årsmöten och representantskap. Sådana eventuella aktiviteter ska ha tydliga mål, syfte och med återrapportering till medlemmarna. 
 


Vi kräver en ordentlig och transparent utredning, gjord av representanter som medlemmarna har förtroende för. Samt en handlingsplan för att öka medlemmarnas demokratiska inflytande på alla nivåer i organisationen. 
 


Vi vill till sist uppmana alla våra kamrater på arbetsplatserna att gå in i facket – inte ur. Det är vi tillsammans som ska forma vår fackförening, det är vi tillsammans som ska ta fajten i årets avtalsrörelse. 
Makt är inte något som en eller några tar, utan vad vi andra lämnar ifrån oss. Nu tar vi fajten! 
 
 


 

Antaget av Kommunal Sektion Gullmarsplans årsmöte 11 februari 2016

Fotnot: Sektionen har ungefär 7500 medlemmar i dagsläget.

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentarer

För att nå framgång i avtalsrörelsen kan man inte bara sätta ett märke efter hur mycket Sveriges industri exporterar.
Inhemska marknaden och övriga exportmarknaden måste också räkans.
Även hur produktivitets vinsterna fördelas inom företagen.
Produktivitets vinsterna måste gå mer till arbetarna.
Stoppa löneökningarna på höga chefer, Minska aktie utdelningarna för att fördela mer till arbetarna.
Ett viktigt krav ställa i avtalsrörelsen om vi skall ta fajten ordentligt.
Fackets medlemmar måste få rösta när vi skall strejka eller inte.
Låta några få högavlönade personer med enorma avgångsvederlag, Som för det mesta umgås och vistas med överklassen och dess åsikter runt sig, Lever långt i från sina medlemmars verklighet och umgänge. Skall inte ha rätten att bestämma när vi skall strejka eller inte.
Torbjörn Rosengren fackets ledning, Styrning , Uppbyggnad är väldigt viktig om man skall lyckas i en avtalsrörelse.
Övriga förutsättningar som krävs för att nå framgång i en avtalsrörelse finns ju redan, Hög organisationsgrad och goda ekonomiska resurser.
Kraven i avtalsrörelsen är alldeles för låga för att vara framgångsrikt.
Med dessa avtalskrav kommer klassklyftorna fortsätta att växa.
Gör om gör rätt.

upp till kamp


Ett utrop som alla medlemmar kan ställa sig bakom !
VI ARBETARE TAR TILLBAKA VÅR FACKFÖRENING
OCH VI ÄR "DJÄVLIGT" MÅNGA OCH DÄRMED OERHÖRT STARKA!!

Affektiv empati är ju en mycket önskvärd egenskap i de flesta av Kommunals yrkesområden.
Trots det önskar jag att våra avtalsförhandlare uttrycker sig så här:
"Empati ? Den sjukdomen har jag aldrig lidit av"
Nu tar vi fighten på allvar !

Tragiskt att handslaget i vår logga samt våra fina stadgar missköts så grovt, ledningen har skott sig med överklasslöner och bildat bolag för medlemmarnas pengar och via dom bolagen plockat ur styrelsearvoden, dom tillhör överklassen med dessa löner och enligt kraven för åretslöneförhandling som kommer bli en pizza och en läsk när skatten är dragen, hur kunde det bli så här galet. Vi lydde bara order och litade på kassören? Den gubben går inte hem hos mej. Avsäg er fallskärmar och avgå hela Förbundstyrelsen, era överklasslöner passar inte in bland oss i underklassen då ni inte lever som ni lär eller inte tar något som helst ansvar för korruptionen. En slipad ledning som tillskansat sig rikedomar på vår bekostnad samt gjort det på ett fult och slipat sätt, fy skäms på er. Jag vägrar betala för Anders och Annelies fallskärm. Vi vill se tillväxt som sparande och ägande för medlemmarna och givetvis ordentlig årsredovisning för detta, det är ert uppdrag.

Hej Peter ! Har läst dina inlägg i den här debatten o ingen kan väl undgå att förstå din ståndpunkt ?
Fokusområdet måste väl (enligt mig - trots allt elände) i dagsläget ändå vara avtalsrörelsen !

Klart att fokus skall ligga på avtalsrörelsen, men när kraven är 1200kr så blir det inte mycket att köpa för, vi betalar Socialdemokraterna via vårt fack och Löfven gav lärarna flera tusen mer i lön och bröt den svenska modellen med att arbetsgivarna och arbetsmarknadens parter gör upp om lönerna, han gjorde detta via ministerstyre. Socialdemokratiska kommuner ger inte kommunalarna mer än borgliga kommuner så 1200kr är alldeles för dåligt som utgångsläge, synd att skandalen uppdagades tidigar och OB- tillägget bör ju höjas rejält, nu får väl vi hoppas att Socialdemokraterna gör likadant med oss och ger oss tusenlappar i höjning det är ju ändå vi som skänker det partiet pengar. Blir höjningen en pizza och en läsk eller får vi tillväxt och en bra ekonomisk utveckling?

Ok Då förstår jag "ditt " partipolitiska dilemma!
Pizza o läsk ? ;-) Den va bra !

Heja Gullmarsplan !
"Vi vill till sist uppmana alla våra kamrater på arbetsplatserna att gå in i facket – inte ur. Det är vi tillsammans som ska forma vår fackförening, det är vi tillsammans som ska ta fajten i årets avtalsrörelse. 
Makt är inte något som en eller några tar, utan vad vi andra lämnar ifrån oss. Nu tar vi fajten! " 


Dom sviker medlemmarna.Ett sånt förbund måste vi alla gå ur!

Gå ur förbundet?
Men nog har ni väl ryggrad att resa er upp och kasta ut den ledning som i många år har missbrukat ert förtroende istället?
Riv sönder alla fallskärmsavtal som de har som missbrukat förtroende och låt kvasten gå på allvar.
Lyft fram dem som verkligen vågar ifrågasätta och arbetar för bättre villkor!

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-03-25. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.