Vinst i välfärden

|Frågan om vinster i välfärden är en het potatis för arbetarrörelsen. Vad tycker du?

Kommentarer

Jag tycker det är självklart att en del av min lön inte skall gå till vinst i något vård inrättning eller skola. För skatten är endå en del av min lön som skall gå tillbaka till de som behöver vård eller utbildning mm.
Det är väll det som är själva grundtanken med skatt. Inte att det ska bli massa pengar över som någon ska stoppa i sin egna plånbok.
Tycker det handlar om etik o moral.
Annica arbetsplatsombud

Vinster i välfärden nej tack! Ska vi ha eventuella privata initiativ så får det vara i kooperativ eller andra icke vinstdrivande lösningar. Pengarna ska åter investeras i välfärden inte delas ut till multinationella eller svenska storföretag vars enda intresse är den ekonomiska vinsten.
Ingenstans är man så frikostiga på att dela ut offentliga pengar till privata företag som i högerns Sverige.

Anneli, tack för sitt svar. Men du svarar tyvärr inte på frågan varför du/ni tycker det är så viktigt att inte förbjuda vinster i välfärden. Lägg fram argumenten tack. På vilket sätt är det bra för kommunals medlemmar att arbeta under vinstdrivande företag? Presentera analysen. Att det finns en massa andra orsaker till varför välfärdasektorn inte är bra och tillfredställande är ju en annan fråga. .

Först måste jag säga att det är bra att vi diskuterar vinster i välfärden. Det är en viktig och betydelsefull fråga för Kommunals medlemmar.

Vinstmotivet i välfärdssektorn är i grunden problematiskt, vilket framkommer tydligt i Kommunals utredning Vägval Välfärd. Rapporten är framarbetad av kvalificerade utredare och fastställd av Kommunals förbundsstyrelse. När vinstmotivet är drivande finns det drivkrafter att spara in på personalkostnader, vilket är någonting som syns tydligt både internationellt och i Socialstyrelsens undersökningar på hemmaplan. Därför måste det genast införas krav på bemanning, på personalens utbildning och på hur stor andel som arbetar heltid. Denna reglering är inte bara en kvalitetssäkring -- eftersom personalen är den huvudsakliga kvalitetsfaktorn. Denna reglering är också en vinstbegränsning. När det inte längre går att spara in på personalen minskar risken att vinsten tas ut på verksamhetens bekostnad.

Samtidigt är det viktigt att vi tar itu med de mest akuta problemen först. När Kommunals medlemsundersökning utfördes i fjol tillfrågades nästan tio tusen medlemmar om sina villkor. Bilden som framkommer är att skillnaderna mellan vinstdrivande och kommunala aktörer är små: läget är mycket allvarligt inom båda. Exempelvis rapporterar nästan tio procent inom både privata och kommunala särskilda boenden att de äldre dagligen utsätts för risker i verksamheten. De akuta problem, som detta bara är en indikation på, måste snarast åtgärdas genom höjd bemanning -- och resurstillskott för att täcka de kostnader som kommer uppstå när verksamheter plötsligt måste ha tillräckligt med personal.

I längden är problemet en fråga om hur det kunde uppstå. Varför har verksamheterna försämrats under så lång tid -- samtidigt som medborgarna har varit beredda att betala mer till barn- och äldreomsorg, men oftast fått skattesänkningar istället? Här pekar utredningen på att vinstdrivande företag spelar en tydlig roll: deras närvaro har många gånger gjort det möjligt för kommunpolitikerna att slippa ta ansvar för undermålig verksamhet. Detta ansvarstagande måste därför stärkas genom krav på våra politiker, och däribland krav på att de faktiskt tar på sig att säkerställa kvaliteten i den verksamhet som bedrivs. Det ska inte vara möjligt att gömma sig bakom paragrafer i upphandlingar, eller valfrihetssystem när man säger: "byt om du inte är nöjd!"

Det gäller alltså att vara tydlig med att ett vinstförbud inte skulle lösa sektorns akuta problem -- men att närvaron av vinstdrivande företag ställer många nya frågor utan att lösa de gamla. Därför föreslår vi att drastiskt inskränka företagens möjlighet att ta ut vinst, men på ett vis som gynnar verksamheten. Krav på bemanning är inte bara lättare kontrollera än många andra mer tekniska krav på vinstbegränsning som har hörts i debatten. Det är också någonting som tvingar alla aktörer att fundera på om de verkligen lever upp till den kvalitet som medborgarna förväntar sig.

Som medlem och som den som är med och betalar din lön kräver jag att du svarar konkret på vilket sätt privata bolags vinstjakt flyttar fram positionerna för Kommunals medlemmar? Som privatanställd går man på ett helt annat avtal, som är sämre. Med andra ord så åsidosätts det så kallade fackliga löftet. Om man inte har kunnat förhandla sig till lika avtal för lika jobb varför då vara så på när det gäller att tillåta privata vinstföretag? Ofta har politikerna i kommuner och landsting tagit beslut om riktlinjer som ger oss anställda rättigheter som privatanställda inte har. Till exempel rätt till heltid, olika schemamodeller, etc. Förklara varför det blir bättre för mig som Kommunalmedlem om min arbetsplats (ett gruppboende) skulle bli privat?

Annelie Nordström sviker oss medlemmar. Vi är många som inte känner igen oss i de ställningstaganden hon gjort om vinster i välfärden. Vems ärenden går hon? Vi medlemmar har tydligt uttalat oss mot vinster i vården, men vår ordförande kör sitt eget race. Beklagligt.

Jag skulle vilja ifrågasätta att kvalitet och vinst överhuvudtaget skulle gå hand i hand. Ett företag måste alltid kunna köpa arbetskraft billigt för att kunna sälja dyrt för att själv överleva. Ett företag oavsett om det är inom vård eller annan produktion kan inte producera efter folks behov utan för att få vinst. En snäll arbetsköpare kommer inte i längden att kunna ha kvar sin verksamhet. Vilket är en förklaring till varför privata aktörer reagerar när det kommer till begränsningar av vinstuttag. Som kommunalarbetare måste vi tillsammans våga ställa krav för framtidens vård. Kommunals ledning tillsammans med oss kommunalarbetare måste tänka i helt andra banor än inom dessa nyliberala ramar vi levt med så länge.

Skriv din kommentar