Visst är det olagligt att riva skatbon?

|Visst är det olagligt att riva skatbon?
TRÄDGÅRD. En frågeställare som ville bli kvitt skator fick i ett nummer av KA rådet att riva skatboet. Känner inte Åke till att det är ett lagbrott att riva skatbon? Läs på Naturvårdsverkets hemsida och uppmana inte folk som vänder sig till frågespalten att begå brott.
Ordning och red

SVAR: Vad kul med respons, även om man kan ha olika åsikter om vad som är rätt eller fel. Det finns stöd i lagen för handlingar av detta slaget, när det gäller att bli av med ett problem.  Man får då söka sig till Jaktförordningen 26 bilaga 4 och läsa om vad som gäller för skyddsjakt: "Vissa villkor måste vara uppfyllda för att skyddsjakt ska tillåtas. Om det inte finns någon annan lösning på problemet och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde får jakt meddelas."Det är i detta fall upp till mark-ägaren att bedöma graden av besvär och vad som anses som lämplig åtgärd. Noteras kan, att jag enbart rekommenderade att man skulle riva boet och på så sätt även ge skatorna möjlighet att flytta till en annan plats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2010-02-25 14:56