Jonas Malmström
Tobias Baudin. Foto: Jonas Malmström

Baudin: Inga sifferlösa avtal

|Vi kommer aldrig låta undersköterskor dra iväg och lämna andra kommunalare på efterkälken när det gäller löneökningar.
Det säger Kommunals ordförande Tobias Baudin i en kommentar till Lars Calmfors utspel om att Kommunal borde gå med på sifferlösa avtal för att rädda kollektivavtalen.

Tobias Baudin ger Lars Calmfors rätt i att facken har försvagats på grund av färre medlemmar. Och att den svenska modellen fortfarande är så stark på grund av att arbetsgivarna ändå väljer att ha kollektivavtal trots svagare fack.

– Så är det. Men vi fortsätter vårt förändringsarbete för att rekrytera fler medlemmar och göra Kommunal starkare, säger han.

Att rädda kollektivavtalen genom att göra dem mer arbetsgivarvänliga är inget han ställer upp på.

Tobias Baudin säger bestämt nej till förslaget att Kommunal borde utnyttja marknadskrafterna och gå med på sifferlösa avtal för personal inom vård, äldre- och barnomsorg.

Lars Calmfors menar att lönerna för dessa grupper ändå kommer att öka på grund av brist på personal och behovet av många nyanställningar.

Men Tobias Baudin är inte intresserad att öppna den dörren.

– Dyrare mjölk och högre hyror ska betalas av alla. Vi tänker aldrig utnyttja marknadskrafter till att låta några av våra grupper dra ifrån lönemässigt och lämna de andra efter sig. Alla kommunalare är med och bidrar och är värda reallöneökningar.

Tobias Baudin säger att Kommunal tänker fortsätta sin modell med att utgå från märket men kräva mer för vissa grupper som förbundet anser är felaktigt värderade när det gäller löner.

– Senast var det undersköterskor, vi såg till att de fick dubbelt så mycket som märket.

Om andra grupper kan få en liknande satsning nästa gång är för tidigt att svara på tycker han.

– Vi ska utvärdera den senaste avtalsrörelsen så får vi se vilka krav vi ställer i framtiden. Men sifferlösa avtal blir det i alla inte, säger Tobias Baudin.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Det är bra eftersom kapitalägarnas intressen aldrig kommer att kunna gå hand i hand med arbetareklassens men emedan det kapitalistiska systemet inte låter sig förbättras, är det kamp som gäller, klasskamp.
Därför måste Kommunal och andra fackförbund också börja utvidga sin gemensamma ambition att vara organisationer som företräder, just arbetareklass och verka för en levnadshöjning för den.

En god början, förutom ett högljutt krav om sex timmars arbetsdag- med bibehållen lön,vore att initiera en kamp på ekonomins område och en höjning av den disponibla inkomsten, alltså vad den arbetande har kvar efter att alla samhälls- och levnadsomkostnader är betalda.

Vinsten uppstår genom arbetets kraft i produktionen och säkras samt underhålles genom reproduktionen men tillfaller tyvärr och ganska ensidigt borgarklassen, främst de stora kapitalägarna som idag också ställer upp sina monopol och kraftigt profiterar på den offentliga sektorn, idag kallad "välfärd" ("som flugor kring het gröt").

Pengarna till att höja den disponibla inkomsten finns att hämta från kapitalägarnas ständigt ökade vinster på de arbetandes bekostnad

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-03-06. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.