Linn Ejdersand/arkiv
Äldreomsorg. Foto: Linn Ejdersand/arkiv

Fortfarande för lite nattpersonal

|Trots skärpta krav på bemanning finns fortfarande äldreboenden där gamla lämnas ensamma och inlåsta på natten. Det visar inspektioner gjorda av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

– Det har inte blivit någon större skillnad utan vi ser ju fortfarande samma brister på vissa äldreboenden där man har för låg bemanning och de äldre blir inlåsta på sina avdelningar, säger inspektör Michaela Hecht Gunnarsson till Sveriges Radio som granskat ett 40-tal anmälningar om bristande nattbemanning det senaste året.

I ett 30-tal av fallen har Ivo krävt förbättringar av vårdgivarna, som är både kommuner och privata vårdbolag. I minst sex fall har arbetsgivarna ålagts att betala viten (se faktaruta). Frågan om bemanning i äldreomsorgen har under flera år varit föremål för en dragkamp mellan i första hand Socialstyrelsen, som velat skärpa kraven, och arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, som protesterat mot detaljreglering och ökade kostnader.

Förra våren beslutade regeringen till sist förtydliga kravet på nattbemanning i äldreomsorgen. I dag heter det att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som "utan dröjsmål kan uppmärksamma om boende behöver stöd och hjälp".

Michaela Hecht Gunnarsson tycker att det var bra att kraven förtydligades, men säger till KA att det fortfarande är en tolkningsfråga hur mycket bemanning som krävs.

– I de fall vi anser att bemanningen är för låg är det inte ovanligt att verksamheten överklagar vårt beslut.

Hur argumenterar vårdgivarna då?

– Man hänvisar mycket till att man har tekniska lösningar som larmanordningar, men vi anser inte att det kan kompensera för en bemanningsbrist. Är personalen på en annan avdelning så hjälper det inte. Många personer är oroliga nattetid och en del kräver dubbelbemanning. Och om man lämnar sin avdelning låst utan personal hävdar vi att det är frågan om ett frihetsberövande enligt lag.

Michaela Hecht Gunnarsson menar att problemet ofta är att äldreboendena ligger i ålderdomliga lokaler som byggdes när de boende var mycket friskare än vad de är i dag.

Flera byggnader har många våningar och då är det svårt för en skral nattbemanning att kunna ha uppsikt överallt. Bland de 30-tal fall som granskats av Sveriges radio finns exempel på äldreboenden där två anställda ska ha uppsikt över boenden på fyra olika våningsplan.

– Till slut handlar det om att det kostar att bemanna. Att byggnaderna ser ut så här kan inte vi ta hänsyn till när vi bedömer hur säkerheten och kvaliteten ser ut för de som bor där, säger Michaela Hecht Gunnarsson.

SKL har i samråd med kommuner och privata vårdgivare nyligen tagit fram rekommendationer för hur de ska leva upp till bemanningskraven. Där påpekar man bland annat att ledningen för verksamheten behöver ha bättre koll på hur arbetet bedrivs på natten.  Det krävs också en planering av vilka insatser varje boende behöver nattetid, inte bara på dagen. SKL lyfter dessutom fram att vårdgivarna behöver en strategi för ny teknik, samt att ledarskapet på äldreboendena behöver förbättras.

Fotnot: Läs mer om de nya bemanningsreglerna här (PDF-format, extern länk).

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Jag jobbar natt på ett servicehus i Sundsvall. Vi är 2 personal som jobbar nattetid. Vi har 67besök under natten. På kvällen har vi har 8 läggningar varav 3 som vi egentligen ska vara dubbel personal men det funkar inte för vi måste dela på oss annars funkar det inte. Sedan är det mediciner som ska ges,blöjbyten, tillsyner, larm, tvätt, rapport som ska skrivas, fallrapporter mm.Detta ska vi hinna med på 2personal.Hsr sagt till om hjälp åtminstone till 23på kvällen men det är för dyrt. Funderar på att göra en anmälan till ivo.

Hej! Jag jobbar natt som undersköterska på ett äldreboende i västerbotten med 37 lägenheter , var av 15 är parlägenheter på 2 väninna som bestraffade av 2 flyttar. Vi är 2 personal som ska ta hand om, 29 st dementa, vara 12 är oroliga på natten, vi har 4 multisjuka och alla de vanliga larmar som vi ha hjälp med deverse saker. Vi har kämpat i flera år att vi ska få bli fler, det behövs bara en sak så fyller allt. Vår chefer säger att hen måste ta personal från dagen. Och kommunal har varit hos oss 2 gånger och jag som fackombud har försökt få facket att reagera, men jag får inga svar längre, de är så att man vill ge upp. Larmat vi har, har aldrig riktigt funderat sedan de instalerades, jag är larmombud så jag har stridit för det med. Det ända vi vill är att de ska höja grundbemanningen, nu är det så sjukt att vi har för mycket tid eftersom vi fått gå upp i tid, men då blir vi utlåning till andra boende, när det behövs hos oss. Hela systemet är fel. Vi behöver verkligen hjälp!
Kram på er alla/ Berith

KAMEROR SISTA GIVET!! När jag som anhörig får höra att det bara finns två vårdare som ska täcka 18-20 brukare på två avdelningar nattetid kan jag ju bli förskräckt. Ofta går de två och två till en avdelning då det behövs för tunga lyft, men nu ska visst tekniken ta över genom att sätta upp kameror på rummen men vad hjälper det? Tänk om dessa vårdare ser tre av brukare som det måste gå till vilka ska de välja mellan, ska de kasta tärning? Kameror kan inte ersätta människan vad gagnar det, ger det en tröstande hand då det ändå inte finns någon som kan gå dit för att en annan brukare behöver en mer akut hjälp! Det är helt orimligt för både vårdare och brukare med så lite nattpersonal det kallas i mitt tycke "underbemaning". Det är direkt omaraliskt och oetiskt det är väl fler vårdare, människor som behövs i äldrevården så låt för guds skull inte detta med kameror bli den nya given!! Susanne Andersson.

Hej Lilian och tack för din kommentar. Här kan du läsa om vad de nya reglerna säger: https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20142/2016-4-24.pdf
Reglerna är dock skrivna så att det är en tolkningsfråga vilken bemanning som är tillräcklig i varje fall. Därför är det svårt att bedöma om bemanningen är ”enligt reglerna” i ditt fall. Om du tyckeratt ni är underbemannade kan du höra av dig till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg som då kan göra en inspektion.

Helena Gunnarsson, reporter på Kommunalarbetaren

Jag jobbar natt och har precis som Kicki skriver fullt upp på två plan. 30 lägenheter en del med 2 boende i och många dubbelbemanningar. Vi får hela tiden höra att vi kommer inte förändra någonting på natten. Vi ska vara flexibla och kunna anpassa oss till absurdum ibland. Det får inte hända något utöver det vanliga för då rasar hela planeringen.
Kan inte tänka mig att manliga arbetsplatser typ byggen skulle gå med på att arbeta efter tid och klocka sina arbetsuppgifter..med stress, underbemanningar och utbrändhet som resultat av för hög arbetsbelastning.
Man jobbar på och biter sig själv i svansen för vad har man för val ..det är människor vi jobbar med så vi gör hela tiden vårt bästa. Tror inte att de äldre lider någon skada men även de har börjat ifrågasätta, schema, tesen och vad som händer på deras boende.
Snart tar det en ända med förskräckelse.
Undersköterskors arbete måste uppskattas bättre och vi måste få bättre villkor.
Det är svårt att rekrytera vikarier och får man bra vikarier så stannar de oftast inte, Så har det varit i några år nu..de vill inte slita så för så lite uppskattning under så dåliga förhållanden.
Legitimera de undersköterskor som kan sina uppgifter ..som det är nu jämnas alla uskor ut lönemässigt.
Det ska löna sig att fortbilda sig och att ha kompetens.Var kan man läsa hur reglerna är?
Vi är 2 personal på 32 personer fördelat på 4 avdelningar (3 på samma plan fast åt olika håll och 1 "en trappa upp") med långa avstånd.
Vi 2 är dessutom löpare på dubbelbemanningar på 2 demensavdelningar där man är ensam på 12 resp. 14 personer (dessutom är avdelningen på 14 personer egentligen två sammanslagna avdelningar som man springer emellan när man jobbar där, ensam...!)

Kan det vara helt enligt reglerna?

Vem ska man vända sig till om man har synpunkter på detta? (Cheferna skiter i hur vi har det, som vanligt).

Min mening är den är att, det är ett kvinnoproblem,mera än något annat !
När jag sa till min man att vi har delade turer,så trodde han att jag drev med honom...
Som tur är så är de borta,men vi jobbar ju långa pass ändå på helgerna 06.45-17.00 tex...
En karl han hade gått där ifrån tills de rättat till felet,sa han !!
Vi är för veka för vårt eget bästa !
Jag som undersköterska har varit stolt över vad jag gör,men inte lika ofta på sistone..
Vi säger ofta :
"Det går nog, eller vi gör så gott vi kan fast det fattas personal"
Vilket är helt idiotiskt å vi biter oss själva i röven när vi "nöjer" oss med att gå kort i tid å otid.
Sedan lägger de om schemat med så liiiite personal som möjligt,för vi har ju redan bevisat ATT går !!! Så detta måste vi sluta med !
Undersköterskor är också människor !

Där jag jobbar är det 2 st som ska ta hand om ca 35 st nattetid, på 2 våningsplan, många dubbelbemanningar, är det ok?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-02-20. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.