Madeleine Andersson/Kommunal
Kerstin Mikaelsson. Foto: Madeleine Andersson/Kommunal

Kommunal vill lyfta barnskötarna

|Kommunal kritiserar Skolverket för att barnskötarnas roll inte tydligt definieras i förslaget till ny läroplan för förskolan. Men det som Kommunal tidigare rasat mot – att barnskötarna helt strukits – har Skolverket åtgärdat.

Det var i november som Kommunals ordförande Tobias Baudin rasade och sade att Skolverket måste ha drabbats av ”kollektivt hjärnsläpp” för att man strukit barnskötarna från förslaget till ny läroplan för förskolan. I det som då var ett utkast till förslag hade man buntat ihop barnskötarna med ”övrig personal”. Nu har förslaget varit ute på remiss och i fredags kom det färdiga förslaget från Skolverket. Där nämns barnskötarna återigen på de ställen där de tidigare varit strukna – men Kommunal är fortfarande arga på Skolverket. Anledningen är att barnskötarnas roll inte tydligt definieras.

– Det är klart att vi är glada för att barnskötarna nämns igen, men de behöver skrivas fram mycket mer om vi ska klara kvaliteten i förskolan. Då handlar det om att barnskötarna ska ingå och kunna använda läroplanen på samma sätt som förskollärarna, säger Kerstin Mikaelsson, utredare på Kommunal.

Hon påpekar att barnskötarna är den största yrkesgruppen i förskolan och att deras roll precis som förskollärarnas behöver förtydligas.

Kommunals ordförande Tobias Baudin säger att Skolverket fortsätter att låta hela gruppen barnskötare förbli helt odefinierad i läroplanen.

– Det finns 80 000 barnskötare, det är landets fjärde största yrke. Vi vill att det ska bli tydligt vilken roll och vilket uppdrag barnskötarna har. Det är bara att beklaga att det inte varit olycksfall i arbetet utan en tydlig vilja från Skolverket. Nu bör det bli tydligt vad utbildningsminister Gustav Fridolin vill, om man ska negligera eller definiera barnskötarna i läroplanen, säger Tobias Baudin.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) sade till KA i december förra året att han inte kommer släppa igenom en läroplan för förskolan där inte barnskötarna nämns. Nu nämns de igen, men enligt Kommunal har Gustav Fridolin även lovat att han inte kommer släppa igenom en läroplan som inte tydliggör barnskötarnas uppdrag.

Anna Westerholm, avdelningschef för läroplaner på Skolverket, säger att de tog till sig av Kommunals synpunkter på att barnskötarna strukits.

– Vi tog åt oss av kritiken och förstod att ”annan personal” inte var något bra begrepp, så vi är nöjda med att vi lyfte tillbaka det. Barnskötarna är en jätteviktig personalgrupp i förskolan, den skulle inte fungera annars. Däremot finns de inte i skollagen på samma sätt som förskollärarna, säger Anna Westerholm.

Hon menar också att det inte ingick i Skolverkets uppdrag att tydliggöra barnskötarnas roll.

– Vi hade i uppdrag att göra en uppfräschning och revidering av läroplanen och vi hade inget mandat att gå längre. Det står i uppdraget att vi ska utgå från befintlig struktur. Jag vill ändå understryka att barnskötarna nämns på tre ställen i läroplanen och att de precis som i dag finns i undervisningen, säger Anna Westerholm.

Hon säger att Gustav Fridolin har fått Skolverkets förslag till reviderad läroplan och att det står utbildningsdepartementet fritt att välja vad de vill gå vidare med.

KA har sökt utbildningsminister Gustav Fridolin.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Hej!
Själv är jag barnskötare och arbetat i olika perioder under årens lopp, började 1983 och gick utbildning sen. Idag har jag åter kommit tillbaka som barnskötare .
Läroplanen är förändrad sen dessa år, men jag tycker att vi barnskötare är lika viktiga inom förskolan och har rätt att följa lika värderingar och normer som förskollärare, som sagt vi är inte här för att bara byta blöjor och göra diverse andra praktiska saker på förskolan.
Vi följer barnens utveckling och den pedagogiska vägen lika mycket och det är viktigt att samarbeta tillsammans som förskollärare och barnskötare.
Själv har jag läst vidare inom samtalsmetodik, psykologi, beteendevetenskap, Barnens hälsa och MI- samtal , som ingår lite som förskollärare.
Även om jag inte är examinerad.
Vi behöver allt stöd vi kan få och även stötta och finnas för förskollärare och förskoleplanen

Vi barnskötare gör ett jättejobb och verksamheten skulle inte alls gå runt utan oss. Den haltar dessutom redan nu då barngrupperna är stora. Som i aĺla yrken finns det bra och mindre bra personal. Detta gäller även barnskötare och förskollärare!!
Många förskolor /avdelningar håller en fantastisk kvalitet där vi alla är pedagoger som har barns utveckling och lärande i fokus. Alla hjälps åt med dokumentarioner som visar på barns lärande. Detta gör vi barnskötare lika bra som förskollärarna! Vet att de har en högskoleutbildning som borde generera i mer kunskap men glöm aldrig att vi barnskötare också läst om barns utveckling och lärande. Dessutom har många av oss stor arbetserfarenhet och vi har om vi själva velat kunna ta till oss ytterligare kompetensutveckling. Vissa vill mer medan andra tycker det är bra som det var förr. När det gäller det så har inte utbildningen någon roll!!!
Jag anser att man måste vara rädd om oss barnskötare annars sår ni ris åt er egen rygg.

Börja med att höja statusen på oss barnskötare genom att ge outbildade en egen titel!!! Vi som utbildat oss är stolt över det vi är och kan. Men vi kanske kan jobba som outbildad förskollärare??

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-04-16. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.