Medellöner för undersköterskor

|Så här mycket tjänar undersköterskor runt om i landet. Du kan sortera medellönerna för både kommuner och landsting i listor eller klicka upp dem på kartan.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Det enda som kan ena oss arbetare år 2017 är fortfarande "Kollektivavtalet-Det skrivna löftet"
Ett dokument som bland annat skall garantera rättvisa löner för oss arbetare.
Det svåra är att förklara/undervisa/upplysa om vad det innebär att vara och vilka som är arbetare och vilka som är tjänstemän. Titeln "arbetare" klingar väldigt illa i dagens ungdomars öron.
Inom äldreomsorgen/sjukvården försöker arbetsgivare,politiker och fackföreningar att höja undersköterskornas medellöner genom att omvandla tjänster till specialistundersköterskor. Det vill säga att man omvandlar rena arbetare till tjänstemän. Det dråpliga är att när man räknar fram medellöner för undersköterskor klassas specialistundersköterskorna som arbetare vilket innebär att medellönen för undersköterskor hamnar över medianlönen. Dessa specialistundersköterskor ersätter samtidigt tidigare chefspositioner/tjänstemän vilka hade betydligt högre lön.
/ "Lögn, förbannad lögn och statistik"

Missvisande medellön vid Individuell och differentierad lönesättning

Individuell och differentierad lönesättning Betyder att individer inom en grupp har olika lön beroende på arbetets svårighetsgrad och medarbetarens individuella resultat och skicklighet.

Exempel.
Här ett äldreboende med 21 undersköterskor.

En av dessa undersköterskor har vidareutbildat sig och läst in högskolepoäng motsvarande ”Silviasyster” och fungerar lite som ”gruppledare” för sina arbetskamrater.
Tre har varit anställda mer än 10 år och har tagit på sig ”ansvaret” att visa alla nyanställda hur man dokumenterar och ”skapar” genomförandeplaner.
Övriga har en anställningstid som varierar mellan 1 – 5 år och har inga speciella ”uttalade uppgifter ” utöver själva omvårdnaden.

Löner
1 * 32 000

1* 27 500

2*27 000

4* 22000

5* 21500

8* 21000

Medellönen för undersköterskorna vid det här äldreboendet är 22 714 :- (summan av alla löner delat med 21)
Det vill säga att 17 av 21 eller 81 % av undersköterskorna ligger under medellönen !

Vilken är då den EGENTLIGA medellönen för det arbete som undersköterskorna är anställda för?
Det kan man fråga sig ? Eller hur!

Jag är inte i närheten av en medel lön som undersköterska och anställd av Kiruna Kommun. Många som är yngre än mig och har kortare anställningstid har högre lön än mig. Förjävligt tycker jag!! Och av lokala Kommunal får jag ingen hjälp. Funderar varför jag ens är medlem!

Jag blev timanställd i Bollnäs kommun feb 2016, fick en ingångslön som nybörjare trots 30 år inom landstingets värld med en undersköterske utbildning samt ambulansutbildning ändå så har jag bara 21500. Vad gör jag för att få upp lönen?? Ser att detta ligger på snitt 24500 i Kommunen

Jobbat i sju år men har runt 21000 i ingångslön? Detta stämmer ju inte alls?? När ska vi som jobbat länge få rättvis lön.

Det vore bra om ni även tog upp omvårdnadspersonal o vårdbiträdens löner.
Eller räknas ej de i vården ?

Hej Elisabet! Vi tar upp lönerna för fler yrkesgrupper senare i vår! /Elin Steen, Kommunalarbetaren

Varför tar ni inte upp vad undersköterskor tjänar på privata vård företag. ( Vardaga )

Hej Pirjo! Lönerna i kommuner och landsting är offentliga, medan de privata företagen kan hålla sina löner hemliga om de vill. Det gör det svårare att granska lönerna i privata företag. Det finns dock statistik från SCB som visar att lönerna generellt är lägre i privata vårdföretag. Kommunalarbetaren skrev om det i höstas, här: http://www.ka.se/vinster /Elin Steen, Kommunalarbetaren

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-04-25. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.